Chi tiết đề thi

Hxxndsjdjyjfmf

luonghien
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
12
15 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [30477] - [Loga.vn]

Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 2 [33509] - [Loga.vn]

Một vật dao động tắt dần có các đại lượng giảm liên tục theo thời gian là

Câu 3 [45695] - [Loga.vn]

Cho phương trình của hai dao động điều hòa cùng phương, cuần tần số là x1 = 3sin10πt (cm) và x2 = 4cos10πt (cm). Dao động tổng hợp của hai dao động trên có li độ tại thời điểm t = 0 là

Câu 4 [35877] - [Loga.vn]

Chuyển động của một vật là tổng hợp của hai dao động điều hòa cùng phương. Hai dao động này có phương trình lần lượt là \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)\]cm và \[{{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t-\frac{\pi }{6} \right)\]cm. Biên độ dao động của vật là :

Câu 5 [23711] - [Loga.vn]

Trong trò chơi dân gian “đánh đu”, khi người đánh đu làm cho đu dao động với biên độ ổn định thì dao động của hệ lúc đó là:

Câu 6 [36200] - [Loga.vn]

Phương trình dao động của một chất điểm có dạng $x=A\cos \left( \pi t-\frac{\pi }{2} \right)$ cm. Gốc thời gian đã được chọn lúc nào?

Câu 7 [38402] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa có phương trình \[x=5\cos \left( 2\pi t+\frac{\pi }{6} \right)\] cm,s. Tốc độ cực đại của vật là

Câu 8 [3857] - [Loga.vn]

Một vật nặng gắn vào lò xo có độ cứng k = 20 N/m, dao động với biên độ A = 5 cm. Khi vật cách vị trí cân bằng4 cm, nó có động năng bằng

Câu 9 [35972] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(ωt + 0,5π). Mốc thời gian được chọn là lúc chất điểm:

Câu 10 [39888] - [Loga.vn]

Chiều dài của con lắc lò xo treo theo phương thẳng đứng khi vật ở vị trí cân bằng là 30 cm, khi lò xo có chiều dài là 40 cm thì vật nặng ở vị trí thấp nhất. Biên độ dao động của vật là

Câu 11 [38581] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Nếu biên độ dao động của con lắc tăng lên gấp đôi thì tần số dao động của con lắc:

Câu 12 [38070] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn có chiều dài l dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường là g thì tần số dao động của con lắc là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook