Chi tiết đề thi

Hóa 11 Hidrocacbon

doquangduy363
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55350] - [Loga.vn]

Phát biểu đúng là

Câu 2 [11653] - [Loga.vn]

Hợp chất hữu cơ X tác dụng với dung dịch NaOH và dung dịch Br2 nhưng không tác dụng được với dung dịch NaHCO3. Chất X là chất nào trong số những chất sau đây 

Câu 3 [20052] - [Loga.vn]

Dung dịch nước của chất X được dùng làm chất tẩy uế, ngâm mẫu động vật làm tiêu bán, dùng trong kĩ nghệ da giày do có tính sát trùng. Chất X là chất nào dưới đây

Câu 4 [8518] - [Loga.vn]

Lên men dung dịch chứa 300 gam glucozơ thu được 92 gam ancol etylic. Hiệu suất của quá trình lên men tạo thành ancol etylic là

Câu 5 [29654] - [Loga.vn]

Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây?

Câu 6 [32759] - [Loga.vn]

Phenol không phản ứng với chất nào sau đây?

Câu 7 [4915] - [Loga.vn]

Công thức tổng quát của este tạo ra từ ancol no, đơn chức, mạch hở và axit cacboxylic không no có một liên kết đôi C=C, đơn chức, mạch hở là:

Câu 8 [20018] - [Loga.vn]

Lên men hoàn toàn 135 gam glucozơ thành ancol etylic thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 9 [11384] - [Loga.vn]

Ancol nào sau đây có số nguyên tử cacbon bằng số nhóm –OH?

Câu 10 [20002] - [Loga.vn]

Ancol etylic không phản ứng với chất nào sau đây?

Câu 11 [9988] - [Loga.vn]

 Nhiều vụ ngộ độc rượu do trong rượu có chứa metanol. Công thức của metanol là:

Câu 12 [35834] - [Loga.vn]

Dung dịch phenol (C6H5OH) không phản ứng được với chất nào sau đây? 
 

Câu 13 [12234] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại ancol đa chức?

Câu 14 [37649] - [Loga.vn]

Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X gồm hai ancol no, hai chức, mạch hở cần vừa đủ V1 lít khí O2, thu được V2 lít khí CO2 và a mol H2O. Các  khí đều đo ở điều kiện tiêu chuẩn. Biểu thức liên hệ giữa các giá trị V1, V2, a là
 

Câu 15 [24027] - [Loga.vn]

Etanol là chất tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng thì sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể tử vong. Tên gọi khác của etanol là

Câu 16 [11477] - [Loga.vn]

Có ba chất lỏng benzen, phenol, stiren đựng trong 3 lọ mất nhãn riêng biệt. Thuốc thử để phân biệt ba chất lỏng trên là:

Câu 17 [35883] - [Loga.vn]

Cho axit acrylic tác dụng với ancol đơn chức X, thu được este Y. Trong Y, oxi chiếm 32% về khối lượng. Công thức của Y là
 

Câu 18 [11285] - [Loga.vn]

Etanol là chất tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể gây tử vong. Tên gọi khác của etanol là

Câu 19 [35437] - [Loga.vn]

Phenol phản ứng được với dung dịch nào sau đây? 
 

Câu 20 [28695] - [Loga.vn]

Công thức của ancol etylic là

Câu 21 [5359] - [Loga.vn]

Thực hiện phản ứng để hiđrat hóa ancol etylic thu được anken X. Tên gọi của X là:

Câu 22 [9573] - [Loga.vn]

Cho m gam etanol tác dụng hoàn toàn với một lượng Na vừa đủ thu được 0,224 mol H2. Giá trị của m là

Câu 23 [35832] - [Loga.vn]

Khi tách nước từ rượu (ancol) 3-metylbutanol-2 (hay 3-metylbutan-2-ol), sản phẩm chính thu được là
 

Câu 24 [20453] - [Loga.vn]

Đun nóng ancol X có công thức phân tử C4H10O với CuO, đun nóng thu được chất hữu cơ Y cho được phản ứng tráng gương. Số đồng phân cấu tạo của X thỏa mãn là

Câu 25 [27050] - [Loga.vn]

Hóa chất nào sau đây có thể dùng làm thuốc thử để phân biệt dung dịch ancol etylic (C2H5OH) và dung dịch phenol (C6H5OH)?

Câu 26 [14829] - [Loga.vn]

Cho đồ thị biểu diễn nhiệt độ sôi của ba chất sau:

Chất A, B, C lần lượt là các chất sau

Câu 27 [20619] - [Loga.vn]

Ancol no, đơn chức, mạch hở có 10 nguyên tử H trong phân tử có số đồng phân là

Câu 28 [11552] - [Loga.vn]

Phenol lỏng không có khả năng phản ứng với

Câu 29 [5017] - [Loga.vn]

X , Y, Z là một trong các chất sau: . Tổng số sơ đồ dạng  (mỗi mũi tên là 1 phản ứng) nhiều nhất thể hiện mối quan hệ giữa các chất trên là

Câu 30 [24963] - [Loga.vn]

Từ m gam tinh bột điều chế ancol etylic bằng phương pháp lên men với hiệu suất của cả quá trình là 75%. Lượng CO2 sinh ra từ quá trình trên được hấp thụ hoàn toàn vào dung dịch Ca(OH)2 thu được 50 gam kết tủa và dung dịch X. Thêm dung dịch NaOH 1M vào X, để lượng kết tủa thu được là lớn nhất thì cần tối thiểu 100 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook