Chi tiết đề thi

Hóa 11 nito - photpho

pnlong26
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [28756] - [Loga.vn]

Thành phần chính của khí than ướt là

Câu 2 [9692] - [Loga.vn]

. Hòa tan 142 gam P2O5 vào 500 gam dung dịch H3PO4 24,5%. Nồng độ % của H3PO4 trong dung dịch thu được là

Câu 3 [11248] - [Loga.vn]

Cacbon không phản ứng được (khi đun nóng) với chất nào sau đây?

Câu 4 [14960] - [Loga.vn]

Phương trình phản ứng nào sau dùng để sản xuất khí than khô?

Câu 5 [52485] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây lưỡng tính?

Câu 6 [64822] - [Loga.vn]

Khi đốt cháy than đá thu được hỗn hợp khí trong đó khi X( không màu, không mùi, độc) X là khi nào sau đây?

Câu 7 [9985] - [Loga.vn]

Hiệu ứng nhà kính là hiện tượng Trái Đất đang ấm lên do các bức xạ có bước sóng dài trong vùng hồng ngoại bị giữ lại mà không bức xạ ra ngoài vũ trụ. Khí nào dưới đây là nguyên nhân chính gây ra hiệu ứng nhà kính?

Câu 8 [32782] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm, để điều chế một lượng nhỏ khí X tinh khiết, người ta đun nóng dung dịch amoni nitrit bão hoà. Khí X là

Câu 9 [52460] - [Loga.vn]

Fe(NO3)3 có tên gọi là?

Câu 10 [36140] - [Loga.vn]

Ở nhiệt độ thường N2 phản ứng với chất nào dưới đây?
 

Câu 11 [4795] - [Loga.vn]

Cho 200 ml dung dịch H3PO4 1M vào 250 ml dung dịch hỗn hợp NaOH 0,5M và KOH 1,5M. Sau khi phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch X. Khối lượng muối có trong dung dịch X là:

Câu 12 [52514] - [Loga.vn]

Cho 3,2 gam Cu tác dụng với 100 ml dung dịch gồm HNO3 0,8M và H2SO4 0,2M. Sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, sinh ra V lít khí NO (sản phẩm khử duy nhất, ở đktc). Giá trị của V là:

Câu 13 [4947] - [Loga.vn]

Cho V lít CO ở (đktc) phản ứng với 1 lượng dư hỗn hợp chất rắn gồm Cu và Fe3O4 nung nóng . Sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng chất rắn giảm 0,32 gam. Giá trị của V là?

Câu 14 [36141] - [Loga.vn]

Từ 6,72 lit khí NH3 ( ở đktc ) thì thu được bao nhiêu lít dung dịch HNO3 3M? Biết hiệu suất 
của cả quá trình là 80%:
 

Câu 15 [52481] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp gồm 0,1 mol CuO và 0,1 mol Cu tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thu được V lít khí NO2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 16 [4943] - [Loga.vn]

Thành phân hóa học cua supcphotphat kép là?

Câu 17 [4529] - [Loga.vn]

(1) Cho SiO2 tác dụng với axit HF.

(2) Cho khí SO2 tác dụng với khí H2S.

(3) Cho khí NH3 tác dụng với CuO đun nóng.

(4) Cho CaOCl2 tác dụng với dung dịch HCl đặc.

(5) Cho Si đơn chất tác dụng với dung dịch NaOH.

(6) Cho khí O3 tác dụng với Ag.

(7) Cho dung dịch NH4Cl tác dụng với dung dịch NaNO2 đun nóng

(8) Điện phân dung dịch Cu(NO3)2

(9) Cho Na vào dung dịch FeCl3

(10) Cho Mg vào lượng dư dung dịch Fe2(SO4)3.

Số thí nghiệm tạo ra đơn chất là

Câu 18 [29389] - [Loga.vn]

Khí X cùng với các oxit của nitơ là nguyên nhân chính gây mưa axit. Mưa axit tàn phá nhiều cây trồng, công trình kiến trúc bằng kim loại và đá. Không khí ô nhiễm khí X gây hại cho sức khỏe con người như viêm phổi, viêm da, viêm đường hô hấp. Khí X là

Câu 19 [6922] - [Loga.vn]

. Cho sơ đồ phản ứng

X, Y, Z, T lần lượt là

Câu 20 [11073] - [Loga.vn]

Có các nhận xét sau:

            (1) Khí NH3 làm xanh quỳ tím ẩm.

            (2) Phân đạm là phân bón chứa nitơ.

            (3) Dung dịch HNO3 đặc, nóng có thể oxi hóa được FeO, Cu, CuO và Ag.

            (4) Khí NO2 được tạo ra khi nung nóng KNO3 (rắn) trên ngọn lửa đèn cồn.

Trong các nhận xét trên, số nhận xét đúng là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook