Chi tiết đề thi

hóa chương 1

leaderseventeen
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49761] - [Loga.vn]

Dãy các bazơ đều làm đổi màu quỳ tím và dung dịch phenolphtalein :

Câu 2 [49763] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH và dung dịch Ca(OH)2 không phản ứng với cặp chất:

Câu 3 [49785] - [Loga.vn]

Dãy các bazơ bị phân hủy ở nhiệt độ cao:

Câu 4 [49715] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH phản ứng được với kim loại:

Câu 5 [49264] - [Loga.vn]

Dãy chất gồm các oxit axit là:

Câu 6 [49713] - [Loga.vn]

Dung dịch Ba(OH)2 không phản ứng được với:

Câu 7 [50544] - [Loga.vn]

Để có được dung dịch NaCl 32%, thì khối lượng NaCl cần  lấy hoà tan vào 200 gam nước là:

Câu 8 [49725] - [Loga.vn]

Cho 100ml dung dịch Ba(OH)2 0,1M vào 100ml dung dịch HCl 0,1M. Dung dịch thu được sau phản ứng:

Câu 9 [49280] - [Loga.vn]

Dãy oxit vừa tác dụng với nước, vừa tác dụng với dung dịch axit là:

Câu 10 [49269] - [Loga.vn]

Dãy chất sau là oxit lưỡng tính:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook