Chi tiết đề thi

Hoá học đại cương 8

thanhqtqptb2006
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51728] - [Loga.vn]

Ai là người đã đặt nền móng cho di truyền học

Câu 2 [51789] - [Loga.vn]

Đặc điểm của giống thuần chủng là

Câu 3 [51794] - [Loga.vn]

Phép lai dưới đây được coi là lai phân tích:

Câu 4 [51787] - [Loga.vn]

Kiểu gen dưới đây được xem là thuần chủng:

Câu 5 [51938] - [Loga.vn]

Cho phép lai P. Bố có kiểu gen AaBB x Mẹ ( chưa biết kiểu gen). Kiểu gen của mẹ như thế nào để F1 thu được 2 kiểu gen?

Câu 6 [51518] - [Loga.vn]

Trong công nghệ tế bào thực vật, người ta thường tách tế bào của loại mô nào dưới đây để nhân giống vô tính trong ống nghiệm?

Câu 7 [51643] - [Loga.vn]

Ở cà chua, quả đỏ là trội hoàn toàn với quả vàng. Khi cho cà chua quả đỏ thuần chủng lai với quả vàng thì kết quả của $F_1$ như thế nào trong các trường hợp sau:

Câu 8 [52039] - [Loga.vn]

Ở ruối giấm 2n = 8, một tế bào của ruồi giấm đang ở kì sau của giảm phân II, tế bào đó có bao nhiêu nhiễm sắc thể đơn?

Câu 9 [52038] - [Loga.vn]

Để nghiên cứu di truyền, Men Đen đã sử dụng phương pháp

Câu 10 [51795] - [Loga.vn]

Tỷ lệ kiểu hình xấp xỉ 3 trội 1 lặn xuất hiện trong phép lai nào sau đây ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook