Chi tiết đề thi

học sinh giỏi toán

tranlena01689
5 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
4
7 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [13446] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y = {x^3} - 3x + 1.$ Khẳng định nào sau đây là sai?

Câu 2 [16524] - [Loga.vn]


Một học sinh khảo sát dao động điều hòa của một chất điểm dọc theo trục Ox (gốc tọa độ O tại vị trí cân bằng), kết quả thu được đường biểu diễn sự phụ thuộc li độ, vận tốc, gia tốc theo thời gian t như hình vẽ. Đồ thịx(t), v(t) và a(t) theo thứ tự đó là các đường

Câu 3 [57662] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=f(x)\] có đạo hàm trên R và có đồ thị \[y=f'(x)\] như hình vẽ. Xét hàm số \[g(x)=f({{x}^{2}}-2).\]

Mệnh đề nào sau đây sai?

Câu 4 [28209] - [Loga.vn]

Hàm số $y=\frac{1}{{{x}^{2}}+1}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook