Chi tiết đề thi

hócinhtoanssdsdsds

nguyenduytinh7bdm.qy
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49314] - [Loga.vn]

Oxit được dùng làm chất hút ẩm ( chất làm khô ) trong phòng thí nghiệm là:

Câu 2 [49750] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH phản ứng với tất cả các chất trong dãy:

Câu 3 [49604] - [Loga.vn]

Hàm lượng cacbon trong thép chiếm dưới:

Câu 4 [50548] - [Loga.vn]

Trong các hợp chất sau hợp chất có trong tự nhiên dùng làm phân bón hoá học:

Câu 5 [50538] - [Loga.vn]

Trong tự nhiên muối natri clorua có nhiều trong:

Câu 6 [50540] - [Loga.vn]

Muối kali nitrat (KNO3):

Câu 7 [49246] - [Loga.vn]

Oxit trung tính là:

Câu 8 [49920] - [Loga.vn]

Điện phân dung dịch NaCl bão hoà, có màng ngăn giữa hai điện cực, sản phẩm thu được là:

Câu 9 [49544] - [Loga.vn]

Cặp chất tác dụng với nhau tạo thành muối và nước:

Câu 10 [49919] - [Loga.vn]

Các Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng ?

  1. CaCl2+Na2CO3
  2. CaCO3+NaCl
  3. NaOH+HCl
  4. NaOH+KCl

Câu 11 [49709] - [Loga.vn]

Để nhận biết dd KOH và dd Ba(OH)2 ta dùng thuốc thử là:

Câu 12 [49600] - [Loga.vn]

Dãy các kim loại đều tác dụng với dung dịch axit clohiđric:

Câu 13 [49744] - [Loga.vn]

Dung dịch Ca(OH)2 và dung dịch NaOH có những tính chất hóa học của bazơ tan vì:

Câu 14 [50539] - [Loga.vn]

Nung kali nitrat (KNO3) ở nhiệt độ cao, ta thu được chất khí là:

Câu 15 [49536] - [Loga.vn]

Dãy gồm các kim loại tác dụng được với dung dịch H2SO4 loãng là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook