Chi tiết đề thi

hocsinh toán

495852481365297
8 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [55129] - [Loga.vn]

Trong các oxit sau , những oxit nào là nhóm oxit axit ?

Câu 2 [55125] - [Loga.vn]

PƯHH của NH3 và O2 được biểu diễn như sau. xNH3 + yO2  4NO + 6H2O. Các giá trị của x và y cho PƯHH được cân bằng là

Câu 3 [55981] - [Loga.vn]

( tuần 5, biết, 2 phút)

Hợp chất là những chất được tạo nên từ bao nhiêu nguyên tố hóa học?

Câu 4 [55140] - [Loga.vn]

Có các vật thể sau: Thước kẻ; Ngôi nhà; Trái đất; Quyển vở; Cặp sách; Đại dương. Số vật thể tự nhiên là:

Câu 5 [55018] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hóa học: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu. Trong phản ứng trên xảy ra:

Câu 6 [56004] - [Loga.vn]

( tuần 17, vận dụng, 6 phút)

Sắt oxit có tỉ số khối lượng sắt với oxi là 21:8.Công thức hóa học của oxit sắt là:

Câu 7 [55999] - [Loga.vn]

( tuần 14, vận dụng, 10 phút)

Thể tích ở đktc của khối lượng các khí được biểu diễn ở 4 dãy sau. Dãy nào có tất cả các két quả đúngvới 4 g H2, 2,8 g N2, 6,4 g O2 , 22 g CO2.

Câu 8 [55139] - [Loga.vn]

Trong công thức hóa học của hiđrô sunfua (H2S) và khí sunfurơ (SO2), hóa trị của lưu huỳnh lần lượt là:

Câu 9 [55153] - [Loga.vn]

Hiện tượng nào sau đây chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra?

Câu 10 [55972] - [Loga.vn]

( tuần 1, hiểu, 3 phút)

Hỗn hợp nào dưới đây có thể tách riêng các chất thành phần bằng cách cho hỗn hợp vào nước, sau đó khuấy kĩ và lọc?

Câu 11 [55113] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hóa học sau: 4Al + 3 O2 2Al2O3. Sản phẩm là:

Câu 12 [55127] - [Loga.vn]

Oxit là hợp chất của oxi với .

Câu 13 [55108] - [Loga.vn]

Cho công thức hóa học R2O3.Biết phân tử khối R2O3 = 160.R là nguyên tố hóa học nào sau đây:

Câu 14 [54999] - [Loga.vn]

Trong tự nhiên Hiđro có 3 đồng vị: 1H, 2H, 3H ; Oxi có 3 đồng vị: 16­­­­O, 17O, 18O.

Hỏi có bao nhiêu loại phân tử H2O được tạo thành từ các loại đồng vị trên:

Câu 15 [55986] - [Loga.vn]

( tuần 8, vận dụng, 5 phút)

Hợp chất Bax(NO3)y có phân tử khối là 216. Bari có nguyên tử khối là 137 và hóa trị II. Hóa trị của nhóm (NO3) là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook