Chi tiết đề thi

HSG SỬ 12 PTISTHEBEST

2278045962468427
1 lượt thi
Lịch Sử
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [70592] - [Loga.vn]

Thắng lợi đó “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ...”. Nội dung này được trình bày trong văn kiện nào?

Câu 2 [66684] - [Loga.vn]

Câu 7: Nhật Bản bắt đầu đặt quan hệ ngoại giao với các nước ASEAN vào thời gian nào?

Câu 3 [66666] - [Loga.vn]

Câu 2: Xác định thành tựu quan trọng nhất của cách mạng khoa học kĩ thuật trong nông nghiệp ở Mĩ?

Câu 4 [64555] - [Loga.vn]

Câu 17: Từ năm 1950 đến giữa những năm 70, công cuộc xây dựng CNXH ở Liên Xô đã có ý nghĩa như thế nào?

Câu 5 [64546] - [Loga.vn]

Câu 14: Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV) được thành lập (1/1949) với sự tham gia của bao nhiêu nước XHCN ở Châu Âu?

Câu 6 [65602] - [Loga.vn]

Mối quan hệ giữa đấu tranh chính trị với đấu tranh ngoại giao trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 —- 1954) và chống Mĩ (1954 - 1975) của nhân dân Việt Nam là

Câu 7 [64527] - [Loga.vn]

Câu 8: Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà Việt Nam có thể rút ra để phát triển kinh tế hiện nay là?

Câu 8 [65646] - [Loga.vn]

Nguyên nhân sâu xa dẫn đến cuộc Chiến tranh thế giới thứ hai (1939 - 1945) là

Câu 9 [66732] - [Loga.vn]

Câu 20: Toàn cầu hóa ra đời là?

Câu 10 [64560] - [Loga.vn]

Câu 19: Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông âu mà Việt Nam có thể rút ra để phát triển kinh tế hiện nay là?

Câu 11 [60693] - [Loga.vn]

Em có nhận thức như thế nào về sự sụp đồ của Chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu?

Câu 12 [70658] - [Loga.vn]

Khi Pháp rút quân khỏi Việt Nam, điều khoản nào của Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương chưa được thực hiện?

Câu 13 [66753] - [Loga.vn]

Câu 24:Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu mà Việt Nam có thể rút ra để phát triển kinh tế hiện nay là?

Câu 14 [70649] - [Loga.vn]

Đến cuối tháng 6 năm 1972, với cuộc tiến công chiến lược ta đã chọc thủng ba phòng tuyến mạnh nhất của địch là

Câu 15 [70653] - [Loga.vn]

Những thắng lợi quân sự nào làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của Mĩ?

Câu 16 [66681] - [Loga.vn]

Câu 6: Điểm nổi bật nhất trong chính sách đối ngoại của liên minh Châu Âu sau chiến tranh tranh lạnh?

Câu 17 [62534] - [Loga.vn]

Điểm mới, tiến bộ nhất của phong trào yêu nước ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến trước Chiến tranh thế giới thứ nhất là

Câu 18 [70669] - [Loga.vn]

Từ cuối năm 1974 đầu năm 1975, Bộ chính trị đề ra chủ trương giải phóng hoàn toàn miền Nam trong khoảng thời gian nào?

Câu 19 [66772] - [Loga.vn]

Câu 30: Sự kiện nào đánh dấu sự thiết lập mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam?

Câu 20 [70635] - [Loga.vn]

Từ chiến lược nào của Mĩ, ta vừa đánh địch trên chiến trường, vừa đấu tranh với địch trên bàn đàm phán?

Câu 21 [66755] - [Loga.vn]

Câu 25: Hội nghị Ianta (2/1945) diễn ra căng thẳng, quyết liệt chủ yếu là do?

Câu 22 [66747] - [Loga.vn]

Câu 23: Để tránh sự sụp như Liên Xô và Đông Âu, Việt Nam cần phải thực hiện điều cơ bản nào dưới đây?

Câu 23 [70631] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau giữa chiến dịch Điên Biên Phủ (1954) và chiến dịch Hồ Chí Minh (1975) là

Câu 24 [66727] - [Loga.vn]

Câu 17: Đặc trưng cơ bản của cách mạng kĩ thuật hiện đại là?

Câu 25 [60739] - [Loga.vn]

Tinh thần yêu chuộng hòa bình trong “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã được Đảng ta phát huy như thế nào trong cuộc đấu ranh bảo vệ chủ quyền trên biển đảo hiện nay?

Câu 26 [70660] - [Loga.vn]

Với cuộc tiến công của ta trong Đông - Xuân 1953 - 1954 đã tác động như thế nào đến kế hoạch Na-va?

Câu 27 [62533] - [Loga.vn]

Điểm giống nhau cơ bản về kết quả của phong trào “Đồng khởi” (1959 - 1960) và phong trào Xô viết Nghệ - Tĩnh (1930 - 1931) ở Việt Nam là

Câu 28 [70622] - [Loga.vn]

Cuộc chiến đấu trong các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 năm 1946, thành phố nào đã kìm được chân địch lâu nhất?

Câu 29 [62120] - [Loga.vn]

Nguyên nhân quyết định đưa tới thành công của Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản đầu năm 1930 là

Câu 30 [70651] - [Loga.vn]

Đường lối thể hiện sự sáng tạo, độc đáo của Đảng ta trong thời kì chống Mĩ cứu nước.

Câu 31 [64562] - [Loga.vn]

Câu 20: Nổi bật nhất trong vấn đề đối nội ở Liên bang Nga (1991-2000) là?

Câu 32 [70643] - [Loga.vn]

Hội nghị lần thứ 15 của Ban chấp hành Trung ương Đảng đã có chủ trương quan trọng gì đối với cách mạng miền Nam?

Câu 33 [70589] - [Loga.vn]

Chiến thắng nào của quân dân miền Nam mở đầu cao trào “Tìm Mĩ mà đánh, lùng ngụy mà diệt” trên khắp miền Nam?

Câu 34 [60627] - [Loga.vn]

Nét tương đồng về hình thức đấu tranh của cách mạng Cuba năm 1959 so với cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam là

Câu 35 [70602] - [Loga.vn]

Từ năm 1959 đến năm 1965 hình thức đấu tranh chủ yếu của miền Nam là

Câu 36 [65601] - [Loga.vn]

Trong chiên dịch Điện Biên Phủ năm 1954, quân và dân ta đã thê hiện quyết tâm

Câu 37 [64525] - [Loga.vn]

Câu 7: Nhân tố quan trọng nào giúp Liên Xô thành công cuộc khôi phục kinh tế 1946-1950?

Câu 38 [70656] - [Loga.vn]

“Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ...”. Câu văn trên trích trong văn bản nào?

Câu 39 [64533] - [Loga.vn]

Câu 10: Bài học kinh nghiệm mà Việt Nam rút ra được từ sự sụp đổ CNXH của Liên Xô và Đông Âu là?

Câu 40 [66735] - [Loga.vn]

Câu 21: Cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật đặt ra cho các dân tộc yêu cầu gì cho sự sinh tồn của trái đất?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook