Chi tiết đề thi

Hshhsajsjbeebejejb

luonghien
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [35863] - [Loga.vn]

Vật dao động tắt dần có:

Câu 2 [38347] - [Loga.vn]

Khi một con lắc lò xo dao động điều hòa thì:

Câu 3 [42435] - [Loga.vn]

Trong dao động điều hòa, li độ và gia tốc biến thiên

Câu 4 [36345] - [Loga.vn]

Khi nói về một hệ dao động cưỡng bức ở giai đoạn ổn định, phát biểu nào dưới đây là sai?

Câu 5 [30485] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hoà theo phương trình \[x=2\cos \left( 4\pi t+\frac{\pi }{3} \right)\]cm. Chu kỳ và tần số dao động của vật là

Câu 6 [5652] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo phương trình x = Acos(10πt + 0,5π) (t tính bằng s). Tần số dao động của vật là:

Câu 7 [24707] - [Loga.vn]

Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa có độ lớn cực đại khi nào?

Câu 8 [39451] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của một vật?

Câu 9 [38177] - [Loga.vn]

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 10 [32721] - [Loga.vn]

Một vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng tần số, cùng phương có li độ dao động lần lượt là \[{{x}_{1}}=\text{ }{{A}_{1}}cos\omega t\text{ };\text{ }{{x}_{2}}=\text{ }{{A}_{2}}cos\left( \omega t\text{ }+\text{ }\pi  \right)\]. Biên độ của dao động tổng hợp là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook