Chi tiết đề thi

huhuhu buồn

anjustin963
1 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [15317] - [Loga.vn]

Đacuyn quan niệm biến dị cá thể là

Câu 2 [45629] - [Loga.vn]

Phát biểu nào đúng khi nói về các nhân tố tiến hoá:

Câu 3 [47632] - [Loga.vn]

Quá trình nào sau đây sẽ tạo ra các alen mới?

Câu 4 [44087] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu đặc điểm sau đây chỉ có ở các yếu tố ngẫu nhiên mà không có ở chọn lọc tự nhiên?

  1. Có thể làm giảm tính đa dạng di truyền của quần thể.
  2. Có thể làm biến đổi mạnh tần số alen của quần thể.
  3. Có thể tác động liên tục qua nhiều thế hệ.
  4. Có thể làm biến đổi vô hướng tần số alen của quần thể.
  5. Có thể loại bỏ hoàn toàn một alen có lợi ra khỏi quần thể.

Câu 5 [44907] - [Loga.vn]

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, bò sát khổng lồ phát triển cực thịnh ở

Câu 6 [52648] - [Loga.vn]

Theo Đacuyn, đối tượng tác động của chọn lọc tự nhiên là

Câu 7 [53031] - [Loga.vn]

Ví dụ nào sau đây là biểu hiện của cách li trước hợp tử?

Câu 8 [41688] - [Loga.vn]

Ở đảo Galapagos xuất hiện các loài chim sẻ khác nhau và khác với chim sẻ đất liền là kết quả của:

Câu 9 [7475] - [Loga.vn]

Động vật có vú đầu tiên xuất hiện ở

Câu 10 [46721] - [Loga.vn]

Khi nói về nhân tố tiến hoá di - nhập gen, điều nhận xét nào sau đây sai?

Câu 11 [35076] - [Loga.vn]

Sự tiêu hóa thức ăn ở dạ tổ ong của động vật nhai lại diễn ra như thế nào?

Câu 12 [5091] - [Loga.vn]

Cơ quan tương đồng là những cơ quan

Câu 13 [40070] - [Loga.vn]

Với mỗi loài sinh vật, chúng có thể chịu tác động của nhiều quá trình hình thành loài khác nhau. Thậm chí nhiều cơ chế hình thành loài cùng tác động để tạo ra loài mới. Trong số các nhóm sinh vật dưới đây, sự hình thành loài mới có thể xảy ra nhanh ở:

Câu 14 [44035] - [Loga.vn]

Trong lịch sử phát triển của sinh giới qua các đại địa chất, ở kỉ Tam điệp (Triat) có lục địa chiếm ưu thế, khí hậu khô. Đặc điểm sinh vật điển hình ở kỉ này là:

Câu 15 [45153] - [Loga.vn]

Trong các nhân tố sau đây, có bao nhiêu nhân tố vừa có khả năng làm thay đổi tần số alen của quần thể, vừa có khả năng làm phong phú thêm vốn gen của quần thể?

(1) Chọn lọc tự nhiên. (2) Giao phối ngẫu nhiên.

(3) Tự thụ phấn. (4) Các yếu tố ngẫu nhiên.

(5) Đột biến. (6) Di – nhập gen.

Câu 16 [46684] - [Loga.vn]

Cặp cơ quan nào sau đây là bằng chứng chứng tỏ sinh vật tiến hoá theo hướng đồng quy tính trạng?

Câu 17 [3207] - [Loga.vn]

Khi nói về các nhân tố tiến hóa, có bao nhiêu nhận định sau đây đúng?

I. Chọn lọc tự nhiên là nhân tố định hướng quá trình tiến hóa

II. Đột biến cung cấp nguyên liệu cho tiến hóa.

III. Các yếu tố ngẫu nhiên chỉ làm thay đổi vốn gen của quần thế có kích thước nhỏ.

IV. Giao phối không ngẫu nhiên không làm thay đổi vốn gen của quần thể.

Câu 18 [46785] - [Loga.vn]

Quá trình phát triển cơ thể của loài bướm bạch dương trải qua bao nhiêu giai đoạn chính?

Câu 19 [40997] - [Loga.vn]

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, chọn lọc tự nhiên và các yếu tố ngẫu nhiên có chung đặc điểm nào sau đây?

Câu 20 [15307] - [Loga.vn]

Nhân tố tiến hóa nào sau đây không làm thay đổi tần số alen của quần thể?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook