Chi tiết đề thi

Khảo sát giữa kì 1

Lan1809
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [26106] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số dưới đây có tiệm cận đứng ?

Câu 2 [16001] - [Loga.vn]

Một phân tử polietilen có khối lượng phân tử bằng 56000u. Hệ số polime hóa của phân tử polietylen này là:

Câu 3 [608] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\lim \left( x \right)$ có $\underset{x\to \infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=1$ và $\underset{x\to \infty }{\mathop{\lim }}\,f\left( x \right)=-1.$ Khẳng định nào sau đây là đúng?

Câu 4 [26090] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{4x-3}{3x-4}$ có các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang lần lượt là:

Câu 5 [16286] - [Loga.vn]

Lượng glucozơ cần dùng để tạo ra 1,82 gam sobitol với hiệu suất 80% là

Câu 6 [35827] - [Loga.vn]

Biết rằng hàm số $y=f\left( x \right)=a{{x}^{4}}+b{{x}^{2}}+c$ có đồ thị là đường cong trong hình vẽ bên:

Tính giá trị $f\left( a+b+c \right)$

Câu 7 [35803] - [Loga.vn]

Hàm số nào dưới đây đồng biến trên khoảng ?

Câu 8 [31161] - [Loga.vn]

Hàm số $y=-{{x}^{3}}+1$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 9 [31762] - [Loga.vn]

Biết rằng đường thẳng $y=x-1$  cắt đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+x+3$  tại hai điểm phân biệt; kí hiệu $\left( {{x}_{1}};{{y}_{1}} \right),\left( {{x}_{2}};{{y}_{2}} \right)$ là tọa độ của hai điểm đó. Tính ${{y}_{1}}+{{y}_{2}}$

Câu 10 [1901] - [Loga.vn]

Giá trị lớn nhất của hàm số $f\left( x \right)={{x}^{3}}-8{{\text{x}}^{2}}+16\text{x}-9$ trên đoạn $\left[ 1;3 \right]$ là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook