Chi tiết đề thi

Kiểm tra 1 tiết

248534839721467
2 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54048] - [Loga.vn]

Vỏ não người có bề dày khoảng

Câu 2 [54043] - [Loga.vn]

Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, nhân xám của … là các trung khu thần kinh, nơi xuất phát của các dây thần kinh não.

Câu 3 [54021] - [Loga.vn]

Người trưởng thành có khoảng bao nhiêu tế bào não ?

Câu 4 [54027] - [Loga.vn]

Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào ?

Câu 5 [54053] - [Loga.vn]

Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, hơn … bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh.

Câu 6 [54030] - [Loga.vn]

Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

Câu 7 [54049] - [Loga.vn]

Ở vỏ não người, rãnh đỉnh là nơi ngăn cách

Câu 8 [54024] - [Loga.vn]

Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não ?

Câu 9 [54039] - [Loga.vn]

Bộ phận nào dưới đây được cấu tạo bởi chất trắng bao ngoài, chất xám nằm bên trong ?

Câu 10 [54018] - [Loga.vn]

Mỗi nơron có bao nhiêu sợi trục ?

Câu 11 [54046] - [Loga.vn]

Vỏ não được cấu tạo chủ yếu bởi các tế bào có hình dạng như thế nào ?

Câu 12 [54033] - [Loga.vn]

Ở tủy sống, rễ sau có vai trò gì ?

Câu 13 [54034] - [Loga.vn]

Thành phần nào dưới đây là một bộ phận của dây thần kinh tủy ?

Câu 14 [54031] - [Loga.vn]

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha ?

Câu 15 [54041] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ dưới đi lên não ?

Câu 16 [54025] - [Loga.vn]

Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy ?

Câu 17 [54023] - [Loga.vn]

Cúc xináp nằm ở vị trí nào trên nơron ?

Câu 18 [54038] - [Loga.vn]

Trụ não không bao gồm cấu trúc nào dưới đây ?

Câu 19 [54051] - [Loga.vn]

Ở người, vùng chức năng nào dưới đây nằm ở thùy trán ?

Câu 20 [54032] - [Loga.vn]

Ở tủy sống, rễ trước có vai trò gì ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook