Chi tiết đề thi

kiểm tra 1 tiết

248534839721467
3 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54037] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của não nối liền trực tiếp với tủy sống ?

Câu 2 [54025] - [Loga.vn]

Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy ?

Câu 3 [54035] - [Loga.vn]

Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não ?

Câu 4 [54051] - [Loga.vn]

Ở người, vùng chức năng nào dưới đây nằm ở thùy trán ?

Câu 5 [54030] - [Loga.vn]

Khi tiến hành cắt rễ sau liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên trái của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

Câu 6 [54053] - [Loga.vn]

Chọn số liệu thích hợp để điền vào chỗ chấm trong câu sau : Ở người, hơn … bề mặt của vỏ não nằm trong các khe và rãnh.

Câu 7 [54021] - [Loga.vn]

Người trưởng thành có khoảng bao nhiêu tế bào não ?

Câu 8 [54023] - [Loga.vn]

Cúc xináp nằm ở vị trí nào trên nơron ?

Câu 9 [54029] - [Loga.vn]

Khi tiến hành cắt rễ trước liên quan đến dây thần kinh đi đến chi sau bên phải của ếch rồi kích thích bằng HCl 1%, hiện tượng gì sẽ xảy ra ?

Câu 10 [54026] - [Loga.vn]

Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì ?

Câu 11 [54027] - [Loga.vn]

Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào ?

Câu 12 [54038] - [Loga.vn]

Trụ não không bao gồm cấu trúc nào dưới đây ?

Câu 13 [54046] - [Loga.vn]

Vỏ não được cấu tạo chủ yếu bởi các tế bào có hình dạng như thế nào ?

Câu 14 [54024] - [Loga.vn]

Ở người, hoạt động nào dưới đây chịu sự điều khiển của vỏ não ?

Câu 15 [54020] - [Loga.vn]

Nơron có chức năng gì ?

Câu 16 [54022] - [Loga.vn]

Khi nói về nơron, nhận định nào dưới đây là đúng ?

Câu 17 [54041] - [Loga.vn]

Bộ phận nào của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ dưới đi lên não ?

Câu 18 [54028] - [Loga.vn]

Rễ sau ở tủy sống là

Câu 19 [54044] - [Loga.vn]

Khi phá hủy một phần của bộ phận nào dưới đây, ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng ?

Câu 20 [54032] - [Loga.vn]

Ở tủy sống, rễ trước có vai trò gì ?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook