Chi tiết đề thi

KIỂM TRA 1 TIẾT SỐ 1

thutanqn
2 lượt thi
Tiếng Anh
Trung bình
(0)
2
2 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [33199] - [Loga.vn]

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress in each of the following questions.

Câu 4: A. prevention  B. implement   C. fertilize       D. enterprise

Câu 2 [27729] - [Loga.vn]

Choose the word that has the uppercase part pronounced differently from the other.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook