Chi tiết đề thi

Kiểm Tra 15 Phút

102212487865516
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51526] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời rõ ràng nhất:

Kim loại là vật liệu dẫn điện vì:

Câu 2 [50794] - [Loga.vn]

Em hãy chọn câu đúng trong các câu dưới đây:

Câu 3 [50662] - [Loga.vn]

Khi nói về mắt, câu phát biểu nào SAI?

Câu 4 [50619] - [Loga.vn]

Hai gương phẳng G1G2có mặt phản xạ quay vào nhau và tạo với nhau góc α. Tia SI được chiếu đến G1sao cho góc tới bằng 300 và phản xạ trên mỗi gương một lần. Để tia tới trên G1và tia phản xạ trên G2 vuông góc nhau thì α có giá trị bằng:

Câu 5 [50798] - [Loga.vn]

Chiếu một chùm tia tới phát ra từ một điểm sáng S nằm trên trục chính cách trục chính một khoảng bằng một nửa bán kính của gương cầu lõm đến mặt gương. A sẽ thu được chùm sáng phản xạ nào sau đây:

Câu 6 [50970] - [Loga.vn]

Một người cao 1,6m đứng trước gương phẳng, cho ảnh cách người 1,6m. Hỏi người đó cách gương bao nhiêu?

Câu 7 [50769] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai:

Cho một điểm sáng S đặt trước một gương phẳng, cách gương phẳng 5 cm thì ảnh S’ của S sẽ:

Câu 8 [51048] - [Loga.vn]

Nhận xét nào dưới đây đúng khi quan sát ảnh của một ngọn nến đang cháy trong một gương cầu lồi treo thẳng đứng?

Câu 9 [50628] - [Loga.vn]

Nói về tính chất ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng , câu phát biểu nào dưới đây là đúng ?

Câu 10 [50650] - [Loga.vn]

Đặt một vật sáng AB trước thấu kính phân kỳ thu được ảnh A’B’ là

Câu 11 [50771] - [Loga.vn]

Ảnh tạo bởi gương cầu lồi là:

Câu 12 [50866] - [Loga.vn]

Nguồn sáng là gì?

Câu 13 [51052] - [Loga.vn]

Hãy xác định dao động nào có tần số lớn nhất trong số các dao động sau đây:

Câu 14 [50625] - [Loga.vn]

Hiện tượng nguyệt thực xảy ra khi :

Câu 15 [50689] - [Loga.vn]

Em hãy điền từ thích hợp vào các chỗ trống trong câu sau:

Trong môi trường…………và…………………..ánh sáng truyền đi theo các…………

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook