Chi tiết đề thi

Kiểm tra 15 phút

haicfdy
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
4
5 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48197] - [Loga.vn]

Dùng cặp nhiệt điện Cu - Constantan có hệ nhiệt điện động $α_T$ = 42,5μV/K nối với milivôn kế để đo nhiệt độ nóng chảy của thiếc. Giữ nguyên mối hàn thứ nhất của cặp nhiệt điện này trong nước đá đang tan và nhúng mối hàn thứ hai của nó vào thiếc nóng chảy. Khi đó milivôn kế chỉ 10,03mV. Nhiệt độ nóng chảy của thiếc là

Câu 2 [44588] - [Loga.vn]

Đặt một điện áp xoay chiều $u={{U}_{0}}\cos \left( 2\pi tft \right)$ V (với f thay đổi đuợc) vào hai đầu đoạn mạch gồm R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L và tụ điện có điện dung C mắc nối tiếp. Khi f = f1 = 30 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch là $\cos {{\varphi }_{1}}=0,5$. Khi f = f2 = 60 Hz thì hệ số công suất của đoạn mạch là $\cos {{\varphi }_{2}}=1$. Khi điều chỉnh f = f3 = (f1 + f2) thì hệ số công suất của đoạn mạch là $\cos {{\varphi }_{3}}$ bằng

Câu 3 [48269] - [Loga.vn]

Cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứ dung dịch CuS$O_4$, có anốt bằng Cu. Biết rằng dung lượng hóa của Cu \[k=\frac{1}{F}.\frac{A}{n}=3,{{3.10}^{-7}}\]kg/C để trên anốt xuất hiện 0,33 kg Cu, thì điện tích chuyển qua bình phải

Câu 4 [48569] - [Loga.vn]

Một bình điện phân chứa dung dịch bạc nitrat (AgN$O_3$) có điện trở 2,5 W. Anôt của bình bằng bạc và hiệu điện thế đặt vào hai điện cực của bình điện phân là 20 V. Biết bạc có A = 108 g/mol, có n = 1. Khối lượng bạc bám vào catôt của bình điện phân sau 16 phút 5 giây là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook