Chi tiết đề thi

Kiểm tra chương 1

sutu4897
3 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50120] - [Loga.vn]

Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì đột ngột tăng ga chuyển động nhanh dần đều. Sau 20 s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là bao nhiêu?

Câu 2 [50092] - [Loga.vn]

Phương trình chuyển động thẳng biến đổi đều của vật có dạng: x = 8$t^2$ + 5t + 10 (x tính bằng m, t đo bằng s). Quãng đường vật đi dược sau 10 giây là:

Câu 3 [51228] - [Loga.vn]

Trong công thức liên hệ giữa quãng đường đi được, vận tốc và gia tốc cuả chuyển động thẳng nhanh dần đều \[\left( {{v}^{2}}-v_{0}^{2}=2as \right)\] ta có các điều kiện nào dưới đây?

Câu 4 [51243] - [Loga.vn]

Từ một sân thượng cao ốc có độ cao h = 80m, một người buông rơi tự do một hòn sỏi. Một giây sau, người này ném thẳng đứng hướng xuống một hòn sỏi thứ hai với vận tốc $v_0$. Hai hòn sỏi chạm đất cùng lúc. Tính $v_0$. Lấy g = 10m/$s^2$.

Câu 5 [49905] - [Loga.vn]

Tốc độ góc của một điểm trên Trái Đất đối với trục Trái Đất là bao nhiêu? Cho biết chu kỳ T = 24 giờ.

Câu 6 [50961] - [Loga.vn]

Một ô tô đang chuyển động vơi vận tốc ban đầu là 10 m/s trên đoạn đường thẳng, thì người lái xe hãm phanh chuyển động châm dần với gia tốc 2m/$s^2$. Quãng đường mà ô tô đi được sau thời gian 3 giây là?

Câu 7 [49369] - [Loga.vn]

Một vật chuyển động thẳng đều với vận tốc v. Chọn trục toạ độ ox có phương trùng với phương chuyển động, chiều dương là chiều chuyển động, gốc toạ độ O cách vị trí vật xuất phát một khoảng OA = $x_0$ . Phương trình chuyển động của vật là:

Câu 8 [50904] - [Loga.vn]

Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạn đường thẳng thì người lái xe hãm phanh và ô tô chuyển động chậm dần đều. Cho tới khi dứng hẳn lại thì ô tô đã chạy thêm được 100m. Gia tốc của ô tô là bao nhiêu?

Câu 9 [51237] - [Loga.vn]

Một ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe giảm ga cho ôtô chạy chậm dần đều. Sau 15s ôtô dừng lại.Gia tốc của ôtô:

Câu 10 [49418] - [Loga.vn]

Từ thực tế hãy xem trường hợp nào dưới đây, quỹ đạo chuyển động của vật là đường thẳng?

Câu 11 [51246] - [Loga.vn]

Một ô tô đang chạy với vận tốc 15 m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe giảm ga. Sau 15s ôtô dừng lại.Quãng đường của ô tô đi được sau 5 s kể từ khi giảm ga :

Câu 12 [50932] - [Loga.vn]

Hai xe A và B cùng xuất phát tại một điểm O đi thẳng đều về hai phía vuông góc với nhau, xe A đi theo hướng Ox với vận tốc u = 3m/s, xe B đi theo hướng Oy với vận tốc v = 4m/s. Hỏi sau 4 giây hai xe cách nhau bao nhiêu?

Câu 13 [50083] - [Loga.vn]

Một vật nhỏ chuyển động thẳng nhanh dần đều. Vật qua A với vận tốc $v_A$ = 2 m/s, vật qua B với vận tốc $v_B$ = 12 m/s. Vật qua trung điểm M của đoạn AB với vận tốc

Câu 14 [50744] - [Loga.vn]

Một vật có khối lượng m = 6 kg bắt đầu trượt trên sàn nhà dưới tác dụng của một lực nằm ngang F = 30(N). Hệ số ma sát trượt của mặt sàn là 0,4. Lấy g = 10(m/$s^2$). Quãng đường đi được trong giây thứ tư là

Câu 15 [50944] - [Loga.vn]

Ôtô đua hiện đại chạy bằng động cơ phản lực đạt được vận tốc rất cao. Một trong các loại xe đó có gia tốc là 25m/$s^2$, sau thời gian khởi hành 4,0s, vận tốc của xe có độ lớn là

Câu 16 [50921] - [Loga.vn]

Các giọt nước mưa rơi tự do từ một mái nhà cao 9m, cách nhau những khoảng thời gian bằng nhau. Giọt thứ I rơi đến đất thì giọt thứ tư bắt đầu rơi. Khi đó giọt thứ hai và giọt thứ ba cách mái nhà những đoạn bằng (lấy g =10m/$s^2$):

Câu 17 [49462] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây có thể coi chiếc máy bay là một chất điểm?

Câu 18 [50084] - [Loga.vn]

Một chiếc thuyền chạy ngược dòng trên một đoạn sông thẳng, sau 1 giờ đi được 9 km so với bờ. Một đám bèo lục bình trôi trên đoạn sông đó, sau 1 phút trôi được 50 m so với bờ. Vận tốc của thuyền so với nước là

Câu 19 [50739] - [Loga.vn]

Từ độ cao h = 80 m so với mặt đất, một vật nhỏ được ném ngang với vận tốc đầu $v_0$ = 20 m/s. Bỏ qua sức cản của không khí. Lấy gia tốc rơi tự do g = 10 m/$s^2$. Tính từ lúc ném vật, sau khoảng bao lâu thì vectơ vận tốc và vectơ gia tốc của vật hợp với nhau góc α = 6$0^0$ ?

Câu 20 [49828] - [Loga.vn]

Khi ô tô đang chạy với vận tốc 10 m/s trên đoạng đường thẳng thì người lái xe tăng ga và ô tô chuyển động nhanh dần đều. Sau 20s, ô tô đạt vận tốc 14 m/s. Gia tốc a và vận tốc v của ô tô sau 40s kể từ lúc bắt đầu tăng ga là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook