Chi tiết đề thi

kiểm tra chương 1 toán 12

RiBDen
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [31334] - [Loga.vn]

Gọi A và B là các điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-1$. Tính diện tích S của tam giác AOB (với là gốc tọa độ).

Câu 2 [27771] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \[y=sin\text{ }x-mx\] nghịch biến trên $\mathbb{R}.$

Câu 3 [40976] - [Loga.vn]

Số nghiệm thực của phương trình ${{x}^{5}}+\frac{x}{\sqrt{{{x}^{2}}-2}}-2017=0$ .

Câu 4 [16531] - [Loga.vn]

Một vật AB có dạng đoạn thẳng nhỏ cao 2 cm đặt song song với một màn hứng ảnh cố định. Đặt một thấu kính có tiêu cự f vào khoảng giữa vật và màn sao cho trục chính của thấu kính đi qua A và vuông góc với màn ảnh. Khi ảnh của vật AB hiện rõ nét trên màn thì khoảng cách giữa vật và màn đo được gấp 7,2 lần tiêu cự. Chiều cao ảnh của AB trên màn bằng

Câu 5 [47] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ có bảng biến thiên như sau

Hàm số $y=f\left( x \right)$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

Câu 6 [26202] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}+x+1}}{x}$ có bao nhiêu tiệm cận ?

Câu 7 [14644] - [Loga.vn]

Gọi ${{y}_{CD}},{{y}_{CT}}$ lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y=\frac{{{x}^{2}}+3x+3}{x+2}$. Gía trị của biểu thức $y_{CD}^{2}-2y_{CT}^{2}$ bằng

  

Câu 8 [43751] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình vẽ là đồ thị của một trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

Câu 9 [16364] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng 400g được gắn vào lò xo nằm ngang có độ cứng 40N/m. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Kể từ khi thả, sau đúng 7π/30s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao động mới của con lắc là

Câu 10 [18807] - [Loga.vn]

Hòa tan hoàn toàn 3,79 gam hồn hợp X gồm Al và Zn (có tỉ lệ mol tưong ứng 2:5) vào dung dịch chứa 0,394 mol HNO3 thu được dung dịch Y và V ml (đktc) khí N2 duy nhất. Để phản ứng hết với các chất trong Y thu được dung dịch trong suốt cần 3,88 lít dung dịch NaOH 0,125M. Giá trị của V là

Câu 11 [29203] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án \[A,\text{ }B,\text{ }C,\text{ }D\] dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào?

Câu 12 [16075] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu 13 [28207] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+1$ có điểm cực tiểu ${{x}_{CT}}$ là:

Câu 14 [18789] - [Loga.vn]

Khi hòa tan vào nước, chất làm cho quỳ tím chuyển thành màu xanh là:

Câu 15 [20208] - [Loga.vn]

Este đơn chức X có vòng benzen ứng với công thức phân tử C8H8O2. Biết X tham gia phản ứng tráng bạc. Số công thức cấu tạo của X thỏa mãn tính chất trên là

Câu 16 [16271] - [Loga.vn]

Anilin (C6H5NH2) có phản ứng với dung dịch

Câu 17 [16279] - [Loga.vn]

Số đồng phân đơn chức ứng với công thức phân tử C4H8O2 là

Câu 18 [28059] - [Loga.vn]

Giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y={{x}^{3}}+6{{x}^{2}}-3$ trên đoạn \[\left[ -\text{ }2;\text{ }2 \right]\] là

Câu 19 [26183] - [Loga.vn]

Chọn khẳng định đúng . Cho hàm số \[f(x)=\frac{\ln x}{x}\]

Câu 20 [16526] - [Loga.vn]

iết năng lượng ứng với các trạng thái dừng của nguyên tử hiđrô được tính theo biểu 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook