Chi tiết đề thi

kiểm tra giữa kì 1

tfboys224567890
5 lượt thi
Sinh Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [46240] - [Loga.vn]

Sự tiêu hoá thức ăn ở dạ múi khế diễn ra như thế nào?

Câu 2 [47323] - [Loga.vn]

Kali có chức năng chủ yếu nào và khi thiếu kali, cây có triệu chứng gì?

Câu 3 [67936] - [Loga.vn]

Sự thông khí trong các ống khí của côn trùng thực hiện được nhờ hoạt động của cơ quan nào sau đây ?
 

Câu 4 [47175] - [Loga.vn]

Những loài cỏ cần nhiều oxy thường sống ở:

Câu 5 [47176] - [Loga.vn]

Xét một cá thể mang 2 cặp gen dị hợp cho 4 loại giao tử có tỉ lệ bằng nhau. Nếu cá thể đó tự phối thì đời con F1 sẽ có số loại kiểu gen là:

Câu 6 [41170] - [Loga.vn]

Các nguyên tố vi lượng cần cho cây với một lượng nhỏ vì:

Câu 7 [69716] - [Loga.vn]

 Người ta phân biệt nhóm thực vậy C3, C4 chủ yếu dựa vào

Câu 8 [70873] - [Loga.vn]

Cây hấp thụ Canxi dạng:

Câu 9 [69590] - [Loga.vn]

Loại đột biến nào sau đây làm cho alen đột biến tăng 2 liên kết hidrô?
 

Câu 10 [46187] - [Loga.vn]

Cơ tim không co cứng vì có

Câu 11 [42343] - [Loga.vn]

 Đoạn ruột nào hấp thụ chủ yếu thức ăn ở người?

           

Câu 12 [59418] - [Loga.vn]

Khi nói về tiêu hóa của thú ăn thịt, phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 13 [47159] - [Loga.vn]

Nhóm thực vật nào có chu trình Canvil?

Câu 14 [41177] - [Loga.vn]

Sự xuất hiện đường glucose trong nước tiểu:

Câu 15 [41252] - [Loga.vn]

Yếu tố nào ngăn cản sự lọc ở cầu thận:

Câu 16 [69765] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu nguyên nhân sau đây giúp hiệu quả hoạt động hô hấp ở chim đạt cao nhất trong các động vật có xương sống trên cạn?
I. Không khí giàu O2 đi qua các ống khí liên tục kể cả lúc hít vào lẫn lúc thở ra.
II. Không có khí cặn trong phổi.
III. Hoạt động hô hấp kép nhờ hệ thống ống khí và túi khí.
IV Chim có đời sống bay lượn trên cao nên sử dụng được không khí sạch, giàu O2 hơn.

Câu 17 [64995] - [Loga.vn]

Một gen của sinh vật nhân thực có tỉ lệ $\frac{A + T}{G+X}=\frac{3}{7}$. Số nuclêôtit loại G của gen này chiếm tỉ lệ bao nhiêu?

Câu 18 [45628] - [Loga.vn]

Nếu RQ > 1 nghĩa là

Câu 19 [64993] - [Loga.vn]

Khi nói về sự giải phóng O2 trong quang hợp, phát biểu nào sau đây đúng?
 

Câu 20 [58911] - [Loga.vn]

Khi nói về tuần hoàn của cá, phát biểu nào sau đây sai?


Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook