Chi tiết đề thi

Kiểm tra hóa 11

doquangduy363
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [23462] - [Loga.vn]

Chọn kim loại không tác dụng với dung dịch HNO3 đặc nguội

Câu 2 [23492] - [Loga.vn]

Chất khí nào sau đây được tạo ra từ bình chữa cháy và dùng để sản xuất thuốc giảm đau dạ dày.


Câu 3 [11287] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phải là chất điện li trong nước?

Câu 4 [23493] - [Loga.vn]

Trong các polime: tơ tằm, sợi bông, tơ visco, tơ nilon-6, tơ nitron, những polime có nguồn gốc từ xenlulozo là

Câu 5 [29181] - [Loga.vn]

Axit axetic có hằng số axit là Ka = 1,8.10-5. Dung dịch hỗn hợp gồm HCl 0,01M và CH3COOH 0,1M có pH là               

Câu 6 [9684] - [Loga.vn]

Dung dịch chất nào sau đây làm xanh quỳ tím?

Câu 7 [28794] - [Loga.vn]

Phát biểu nào dưới đây là đúng?


Câu 8 [38380] - [Loga.vn]

Trong các dãy chất sau, dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh
 

Câu 9 [10028] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại điện li mạnh?

Câu 10 [23479] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa hoàn toàn một trieste X bằng dung dịch NaOH thu được 9,2 gam glixerol và 83,4 gam muối của một axit béo no B. Chất B là

Câu 11 [7382] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây không dẫn điện?

Câu 12 [16088] - [Loga.vn]

Trong các dãy chất sau, dãy nào đều gồm các chất điện li mạnh?

Câu 13 [5537] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây là chất điện li mạnh?

Câu 14 [28788] - [Loga.vn]

Phương trình H+ + OH- D H2O là phương trình ion rút gọn của phản ứng nào sau đây?

Câu 15 [11250] - [Loga.vn]

Chất nào dưới đây là chất điện li mạnh?

Câu 16 [23466] - [Loga.vn]

Etanol là chất có tác động đến thần kinh trung ương. Khi hàm lượng etanol trong máu tăng cao sẽ có hiện tượng nôn, mất tỉnh táo và có thể dẫn đến tử vong. Tên gọi khác của etanol là

Câu 17 [28791] - [Loga.vn]

Đối với dung dịch axit yếu CH3COOH 0,10 M, nếu bỏ qua sự điện li của nước thì đánh giá nào về nồng độ mol ion sau đây là đúng?

Câu 18 [23483] - [Loga.vn]

Hợp chất nào sau đây thuộc loại đipeptit?

Câu 19 [29183] - [Loga.vn]

Thể tích dd Ba(OH)2 0,025M cần  cho vào 100 ml dd hỗn hợp gồm HNO3; HCl có pH=1 để thu được dd có pH=2 là          

Câu 20 [52505] - [Loga.vn]

Dãy gồm các ion có thể cùng tồn tại trong một dung dịch là:

Câu 21 [38130] - [Loga.vn]

Chất nào sao đây là chất điện ly mạnh?
 

Câu 22 [52507] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hóa học NaOH + HCl → NaCl + H2O. Phản ứng hóa học nào sau đây có cùng phương trình ion rút gọn với phản ứng trên?

Câu 23 [7316] - [Loga.vn]

Cho các phản ứng sau: (1) NaOH + HCl; (2) NaOH + CH3COOH; (3) Mg(OH)2 + HNO3;

(4) Ba(OH)2 + HNO3; (5) NaOH + H2SO4; Hãy cho biết có bao nhiêu phản ứng có phương trình ion thu gọn là: H+ + OH– H2O?

Câu 24 [52435] - [Loga.vn]

Dung dịch HNO3 0,01M có pH bằng?

Câu 25 [29180] - [Loga.vn]

Ion CH3COO- là một ba zơ có Kb=5,55.10-10. Dung dịch CH3COONa 0,1M có pH là

Câu 26 [28785] - [Loga.vn]

Dung dịch NaCl trong nước có môi trường:

Câu 27 [24240] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây thuộc loại chất điện ly mạnh

Câu 28 [28789] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây có pH < 7 ?

Câu 29 [29185] - [Loga.vn]

Cho dd NaOH có pH = 12. Để thu được dd NaOH có pH = 11 cần pha loãng dd NaOH ban đầu (bằng nước)       

Câu 30 [13365] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không phải là chất điện ly?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook