Chi tiết đề thi

kiểm tra học kì 1

hhuynhthi755
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [43741] - [Loga.vn]

Cường độ điện trường tại một điểm là đại lượng đặc trưng cho điện trường về

Câu 2 [48222] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Đưa một thước bằng thép trung hoà điện và cách điện lại gần một quả cầu tích điện dương

Câu 3 [39515] - [Loga.vn]

Trong các hiện tượng sau, hiện tượng nào không liên quan đến nhiễm điện?

Câu 4 [38516] - [Loga.vn]

Có bốn quả cầu nhỏ A, B, C, D, nhiễm điện. Biết rằng quả A hút quả B nhưng lại đẩy quả C. Quả C hút quả D. Khẳng định nào sau đây là không đúng?

Câu 5 [47986] - [Loga.vn]

Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 4 V thì tụ tích được một điện lượng 2 μC. Nếu đặt vào hai đầu tụ một hiệu điện thế 12 V thì tụ tích được một điện lượng

Câu 6 [48822] - [Loga.vn]

Hai điện tích q1 = 6.10-6C và q1 = - 4.10-6C đặt cách nhau 20 cm. Hai điện tích này sẽ:

Câu 7 [40823] - [Loga.vn]

Cho 3 điện tích cùng dấu đặt ở 3 đỉnh của tam giác đều. Hai điện tích bất kì đẩy nhau bằng một lực \[{{F}_{0}}~=\text{ }{{10}^{-6}}~N.\] Mỗi điện tích sẽ chịu một lực đẩy là bao nhiêu từ hai điện tích kia?

Câu 8 [49164] - [Loga.vn]

Độ lớn cảm ứng từ sinh bởi dòng điện chạy trong ống dây tròn phụ thuộc

Câu 9 [48464] - [Loga.vn]

Công thức xác định cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q < 0, tại một điểm trong chân không, cách điện tích Q một khoảng r là:

Câu 10 [48828] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong điện môi lỏng ε = 81 cách nhau 3cm chúng đẩy nhau bởi lực 2 μN. Độ lớn các điện tích là:

Câu 11 [41269] - [Loga.vn]

Vật A trung hoà về điện tiếp xúc với vật B đang nhiễm điện âm thì vật A cũng nhiễm điện âm là do:

Câu 12 [48122] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng :Hai quả cầu nhẹ cùng khối lượng được treo gần nhau bằng hai dây cách điện có cùng chiều dài và hai quả cầu không chạm vào nhau .Tích cho hai quả cầu điện tích cùng dấu nhưng có độ lớn khác nhau thì lực tác dụng làm hai dây treo lệch đi những góc so với phương thẳng đứng là:

Câu 13 [39503] - [Loga.vn]

Vật bị nhiễm điện do cọ xát vì khi cọ xát

Câu 14 [48818] - [Loga.vn]

Công thức nào sau đây đúng để tính cường độ điện trường của một điện tích điểm Q?

Câu 15 [48879] - [Loga.vn]

Khi mắc các điện trở nối tiếp với nhau thành một đoạn mạch. Điện trở tương đương của đoạn mạch sẽ A. nhỏ hơn điện trở thành phần nhỏ nhất trong đoạn mạch.

Câu 16 [47982] - [Loga.vn]

Ba điểm A, B, C tạo thành tam giác đều cạnh a = 100cm nằm trong một điện trường đều E = 1000V/m. Chiều từ B đến C trùng với chiều của vectơ cường độ điện trường. Hiệu điện thế $U_{CA}$ có giá trị bằng

Câu 17 [41875] - [Loga.vn]

Một electron bay với vận tốc v = 1,2.1$0^7$m/s từ một điểm có điện thế $V_1$ = 600V dọc theo đường sức. Hãy xác định điện thế $V_2$ của điểm mà ở đó electron dừng lại, cho $m_e$ = 9,1.1$0^{-31}$kg, qe = –1,6.1$0^{-19}$C.

Câu 18 [48823] - [Loga.vn]

Một điện tích điểm Q = -4.10-8 C. Cường độ điện trường tại M cách điện tích Q 8 cm trong dầu có hằng số điện môi bằng 2 là:

Câu 19 [48528] - [Loga.vn]

Khái niệm nào dưới đây cho biết độ mạnh, yếu của điện trường tại một điểm?

Câu 20 [38896] - [Loga.vn]

Đặt điện tích điểm Q trong chân không, điểm M cách Q một đoạn r. Biểu thức xác định cường độ điện trường do điện tích Q gây ra tại M là

Câu 21 [48407] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 22 [48066] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu 23 [48889] - [Loga.vn]

Khi ghép song song n nguồn điện giống nhau thì

Câu 24 [48791] - [Loga.vn]

Điện tích là:

Câu 25 [40818] - [Loga.vn]

Trong các nhận xét về tụ điện dưới đây, nhận xét không đúng là

Câu 26 [44733] - [Loga.vn]

Số nuclôn của hạt nhân ${}_{90}^{230}\text{Th}$ nhiều hơn số nuclôn của hạt nhân ${}_{84}^{210}\text{Po}$ là

Câu 27 [48087] - [Loga.vn]

Câu nào dưới đây là sai?

Câu 28 [48899] - [Loga.vn]

Tại hiệu điện thế 220 V công suất của một bóng đèn bằng 100 W. Khi hiệu điện thế của mạch giảm xuống còn 110 V, lúc đó công suất của bóng đèn bằng

Câu 29 [47360] - [Loga.vn]

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm trong không khí

Câu 30 [48881] - [Loga.vn]

Điện trở R1 tiêu thụ một công suất P khi được mắc vào một hiệu điện thế U không đổi. Nếu mắc nối tiếp với R1 một điện trở R2 rồi mắc vào hiệu điện thế U nói trên thì công suất tiêu thụ bởi R1 sẽ

Câu 31 [48127] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai quả cầu nhỏ giống nhau ,có điện tích $Q_1$ và $Q_2$, ở khoảng cách R đẩy nhau một lực $F_0$ .Khi cho chúng tiếp xúc ,đặt lại ở khoảng cách R chúng sẽ :

Câu 32 [47576] - [Loga.vn]

Độ lớn của lực tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên trong không khí tỉ lệ

Câu 33 [48821] - [Loga.vn]

Một vật không thể tích điện tích nào sau đây?

Câu 34 [48893] - [Loga.vn]

Một bếp điện 230 V – 1 kW bị cắm nhầm vào mạng điện 115 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A.

Bếp điện sẽ

Câu 35 [48340] - [Loga.vn]

Chọn đáp án đúng? Về hạt tải điện trong kim loại.

Câu 36 [48388] - [Loga.vn]

Công của lực điện trường khác 0 trong khi điện tích

Câu 37 [48815] - [Loga.vn]

Hai điện tích đặt cách nhau 20 cm thì lực tương tác là 0,4 N. Hỏi nếu giảm khoảng cách giữa chúng đi hai lần thì lực tương tác là bao nhiêu?

Câu 38 [48891] - [Loga.vn]

Một bếp điện 115 V - 1 kW bị cắm nhầm vào mạng điện 230 V được nối qua cầu chì chịu được dòng điện tối đa 15 A. Bếp điện sẽ

Câu 39 [48088] - [Loga.vn]

Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 40 [47379] - [Loga.vn]

Công thức định luật Cu – lông là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook