Chi tiết đề thi

kiểm tra khả năng tính

baochau0410
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
20
36 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [98499] - [Loga.vn]

Em có \(17\) viên bi. Hoàng có \(2\) chục viên bi.

Tích vào ô trống Đúng hoặc Sai của mỗi nhận xét sau:

Câu 2 [98500] - [Loga.vn]

Phép tính nào dưới đây có kết quả bằng \(13\) ?

Câu 3 [103604] - [Loga.vn]

Đáp án nào dưới đây có giá trị nhỏ hơn 3 ?

Câu 4 [98491] - [Loga.vn]

Em câu được \(1\) chục con cá. Để có \(15\) con cá thì em cần câu thêm số con cá là:

Câu 5 [100169] - [Loga.vn]

Điểm vừa ở trong hình tròn vừa ở trong hình vuông là:

Câu 6 [98497] - [Loga.vn]

Số gồm \(1\) chục và \(3\) đơn vị được viết là:

Câu 7 [100168] - [Loga.vn]

Quan sát hình vẽ và chọn đáp án đúng nhất trong các đáp án sau:

Câu 8 [98956] - [Loga.vn]

Đồng hồ trên đang chỉ mấy giờ ?

Câu 9 [99502] - [Loga.vn]

Xăng-ti-mét là đơn vị đo:

Câu 10 [100167] - [Loga.vn]

Cô giáo yêu cầu học sinh vẽ \(3\) điểm nằm trong một hình tam giác. Cách vẽ nào dưới đây là đúng ?

Câu 11 [98778] - [Loga.vn]

Lớp \(1A\) có \(15\) bạn nam và \(14\) bạn nữ. Lớp 1A có tất cả số bạn là:

Câu 12 [98911] - [Loga.vn]

Trong một tuần lễ, ngày tiếp theo của thứ bảy là:

Câu 13 [98505] - [Loga.vn]

Huệ có \(8\) quyển vở, Huệ cho em trai \(3\) quyển vở. Hỏi Huệ còn lại bao nhiêu quyển vở?

Câu 14 [97886] - [Loga.vn]

Từ hai điểm A và B vẽ được nhiều nhất số đoạn thẳng AB là:

Câu 15 [93807] - [Loga.vn]

\(5 + 1 . . . 3 + 2 + 0\)

Dấu thích hợp điền vào chỗ trống là:

Câu 16 [98492] - [Loga.vn]

Tích vào ô trống Đúng hoặc Sai của mỗi nhận xét sau:

Em có \(15\) viên bi. Hoàng có \(1\) chục viên bi và được Nam cho thêm \(3\) viên bi nữa.

Câu 17 [99505] - [Loga.vn]

So sánh: \(5cm\,\,...\,\,6\)

Câu 18 [100164] - [Loga.vn]

Ngọc có \(20\) chiếc bút chì màu. Ngọc cho em \(10\) chiếc. Ngọc còn lại số chiếc bút là:

Câu 19 [98084] - [Loga.vn]

Em câu được \(1\) chục con cá. Em cho em trai \(2\) con. Em còn lại số con cá là:

Câu 20 [98807] - [Loga.vn]

\( 98 - 30 . . . 98 - 40\)

Dấu thích hợp điền vào chỗ chấm là:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook