Chi tiết đề thi

KIỂM TRA KHẢO SÁT

tranhoangan27072004
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48149] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai điện tích dương cùng độ lớn được đặt tại hai điểm A,B. Đặt một chất điểm tích điện tích $Q_0$ tại trung điểm của AB thì ta thấy $Q_0$ đứng yên. Có thể kết luận

Câu 2 [43789] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng: Một con lắc đơn có khối lượng vật nặng là 80 g đặt trong một điện trường đều có véc tơ cường độ điện trường \[\overrightarrow{E}\] có phương thẳng đứng, hướng lên, có độ lớn E = 4800 V/m. Khi chưa tích điện cho quả nặng chu kỳ dao động nhỏ của con lắc T = 2 s, tại nơi có g = 10 m/$s^2$. Tích cho quả nặng điện tích q = -6.1$0^{-5}$ C thì chu kỳ dao động của nó bằng:

Câu 3 [48272] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm đặt trong không khí ,cách nhau khoảng R =20cm.Lực tương tác tĩnh điện giữa chúng có một giá trị nào đó .Khi đặt trong dầu ,ở cùng khoảng cách ,lực tương tác tĩnh điện giữa chúng giảm đi 4 lần.Để lực tương tác giữa chúng bằng lực tương tác ban đầu trong hkông khí ,phải đặt chúng trong dầu một khoảng bao nhiêu ?

Câu 4 [48224] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Cho 4 điện tích điểm có cùng độ lớn q đặt tại 4 đỉnh của một hình vuông cạnh a .Xác định cường độ điện trường gây bởi 4 điện tích đó tại tâm O của hình vuông trong trường hợp hai điện tích có dấu + và hai điện tích có dấu -- ,các điện tích cùng dấu liền kề nhau

Câu 5 [48832] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng: Cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về khả năng:

Câu 6 [47560] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = 10nCvà $q_2$ = 20nC được đặt cách nhau 3cm trong điện môi lỏng có hằng số điện môi \[\varepsilon \]=2. Hệ số \[k={{9.10}^{9}}\frac{N.{{m}^{2}}}{{{C}^{2}}}\]. Lực tương tác giữa chúng có độ lớn là

Câu 7 [48065] - [Loga.vn]

Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10J. Khi dịch chuyển theo chiều tạo với chiều đường sức 4$5^0$ trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là

Câu 8 [48173] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Có hai điện tích q và 4q đặt cách nhau một khoảng r. Cần đặt điện tích thứ ba Q có điện tích dương hay âm và ở đâu để hệ ba điện tích nằm cân bằng trong trường hợp hai điện tích q và 4q được giữ cố định

Câu 9 [47058] - [Loga.vn]

Mắc điện trở R = 2 Ω vào bộ nguồn gồm hai pin có suất điện động và điện trở trong giống nhau thành mạch kín. Nếu hai pin ghép nối tiếp thì cường độ dòng điện qua R là \[{{I}_{1}}~=\text{ }0,75\text{ }A.\] Nếu hai pin ghép song song thì cường độ dòng điện qua R là \[{{I}_{2}}~=\text{ }0,6\text{ }A.\] Suất điện động và điện trở trong của mỗi pin bằng

Câu 10 [48416] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng $r_1$ = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là $F_1$ = 1,6.1$0^{-4}$ (N). Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng $F_2$ = 2,5.1$0^{-4}$ (N) thì khoảng cách giữa chúng là:

Câu 11 [48138] - [Loga.vn]

Chọn câu sai

Câu 12 [48176] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một điện tích q =- 4 .1$0^{-9}$ C đặt trong môi trường có hằng số điện môi ε =2. Tính cường độ điện trường tại M cách điện tích 15cm. Suy ra ngay cường độ điện trường tại điểm N cách điện tích 0,3m

Câu 13 [44281] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm có độ lớn đều bằng q đặt cách nhau 6 cm trong không khí. Trong môi trường đó, một điện tích được thay bằng –q, để lực tương tác giữa chúng có độ lớn không đổi, thì khoảng cách giữa chúng là

Câu 14 [46702] - [Loga.vn]

Độ lớn cường độ điện trường tại một điểm gây bởi một điện tích điểm không phụ thuộc

Câu 15 [48136] - [Loga.vn]

Hai quả cầu kim loại mang điện tích $q_1$ = 2.1$0^{-9}$ C và $q_2$ = 4.1$0^{-9}$C khi đặt trong không khí cách nhau một khoảng d thì chúng đẩy nhau bằng lực 4.1$0^{-5}$N. Nếu cho chúng tiếp xúc nhau rồi sau đó tách ra một khoảng d như lúc ban đầu thì chúng sẽ

Câu 16 [48834] - [Loga.vn]

Biết khối lượng electron là 9,1.10-31kg, điện tích electron và proton có độ lớn 1,6.10-19C, electron ở trạng thái cơ bản trong nguyên tử Hydro chuyển động trên quĩ đạo tròn có bán kính 5,3.10-11m. Tính vận tốc electron trên quĩ đạo đó?

Câu 17 [48423] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm bằng nhau được đặt trong nước (έ=81) cách nhau 3cm.Lực đẩy giữa chúng bằng 0,2.1$0^{-5}$N. Độ lớn của các điện tích đó là

Câu 18 [47566] - [Loga.vn]

Hai tấm kim loại phẳng nhiễm điện trái dấu đặt nằm ngang trong dầu, điện trường giữa hai bản là điện trường đều có vectơ cường độ điện trường \[\overrightarrow{E}\] hướng từ trên xuống dưới và E = 2.1$0^4$ V/m. Một quả cầu bằng sắt bán kính 1cm mạng điện tích q nằm lơ lửng ở khoảng không gian giữa hai tấm kim loại. Biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/$m^3$, của dầu là 800kg/$m^3$, lấy g = 10m/$s^2$, \[\pi \]= 3,14. Giá trị điện tích q gần giá trị nào nhất sau đây ?

Câu 19 [48156] - [Loga.vn]

Hai quả cầu kim loại mang điện tích $q_1$ = 3.1$0^{-8}$ C và $q_2$ = -3.1$0^{-8}$C. Cho chúng tiếp xúc nhau rồi tách ra, mỗi quả cầu mang điện tích

Câu 20 [48241] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = - 1$0^{-6}$ C và $q_2$ =  1$0^{-6}$  C đặt tại hai điểm A,B cách nhau 40cm trong không khí. Cường độ điện trường tổng hợp tại trung điểm của AB có độ lớn là  

Câu 21 [38940] - [Loga.vn]

Trong dây dẫn kim loại có một dòng điện không đổi chaỵ qua có cường độ là 1,6mA, biết điện tích của electron có độ lớn 1,6.1$0^{-19}$C. Trong 1 phút số lượng electron chuyển qua một tiết diện thẳng là:

Câu 22 [48417] - [Loga.vn]

Điện tích của êlectron là - 1,6.1$0^{19}$(C), điện lượng chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong 30 (s) là 15 (C). Số êlectron chuyển qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong thời gian một giây là

Câu 23 [48323] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm ${{q}_{1}}={{10}^{^{-8}}}$C và ${{q}_{2}}=-{{2.10}^{^{-8}}}$C đặt cách nhau 3cm trong dầu có hằng số điện môi $\varepsilon $ =2. Chọn đáp án đúng? khi nói về lực tương tác giữa hai điện tích:

Câu 24 [47722] - [Loga.vn]

Một khung dây dẹt, phẳng gồm 100 vòng có diện tích bằng 100c$m^2$ đặt trong từ trường đều có véc tơ cảm ứng từ hợp với vectơ pháp tuyến của mặt phẳng khung dây một góc 6$0^0$ và có độ lớn là 0,5T. Trong thời gian 0,1s cho cảm ứng từ giảm đều xuống bằng 0. Suất điện động xuất hiện trong khung trong thời gian đó bằng

Câu 25 [35946] - [Loga.vn]

Trong nguyên tử Hiđrô, coi electron chuyển động tròn đều quanh hạt nhân theo quỹ đạo có bán kính \[5,{{3.10}^{-9}}cm,\] biết điện tích của chúng có cùng độ lớn \[1,{{6.10}^{-19}}C,\] hệ số tỷ lệ \[k\text{ }=\text{ }{{9.10}^{9}}N{{m}^{2}}/{{C}^{2}}.\] Lực hút tĩnh điện giữa êlêctron và hạt nhân của chúng là:

Câu 26 [48220] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Có hai điện tích $q_1$ = 5.1$0^{-9}$ C ,$q_2$ = - 5.1$0^{-9}$ C đặt cách nhau 10cm. Xác định cường độ điện trường tại điểm M nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích đó và cách đều hai điện tích

Câu 27 [47744] - [Loga.vn]

Một điện tích điểm Q không đổi đặt tại điểm O trong không khí. Cường độ điện trường do Q qây ra có độ lớn phụ thuộc vào khoảng cách r như hình vẽ. Giá trị $r_2$ là

Câu 28 [48135] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một tụ điện có điện dung 5.1$0^{-6}$F.Điện tích của tụ điện bằng 86C. Hỏi hiệu điện thế trên hai bản tụ điện ?

Câu 29 [48152] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Cho hai tấm kim loại song song ,nằm ngang ,nhiễm điện trái dấu. Khoảng không gian giữa hai tấm kim loại chứa đầy dầu. Một quả cầu bằng sắt bán kính R =1cm mang điện tích q nằm lơ lửng trong lớp dầu. Điện trường giữa hai tấm kim loại là điện trường đều hướng từ trên xuống dưới và có cường độ 20000 V/m. Hỏi dấu và độ lớn của điện tích q? Cho biết khối lượng riêng của sắt là 7800kg/$m^3$, của dầu là 800 kg/$m^3$. Lấy g = 10m/$s^2$

Câu 30 [48129] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Cho điện dung tụ điện phẳng có diện tích phần các bản đối diện nhau S, khoảng cách giữa hai bản là d, hằng số điện môi là ε

Câu 31 [38891] - [Loga.vn]

Giữa hai điểm A và B có hiệu điện thế bằng bao nhiêu nếu một điện tích q = 1 µC thu được năng lượng A = 2.1$0^{-4}$ J khi đi từ A đến B

Câu 32 [41442] - [Loga.vn]

Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.1$0^{-9}$ C, tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 cm có độ lớn là

Câu 33 [3862] - [Loga.vn]

Cho ba tụ điện C1 = 3 μF, C2 = 6 μF, C3 = 9 μF. Biết C1 nối tiếp C2 và bộ này mắc song song với C3.

Điện dung tương đương của bộ tụ bằng

Câu 34 [48399] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ có điện tích -4.1$0^{-7}$ C và +4.1$0^{-7}$ C, tương tác với nhau một lực F = 0,1 N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:

Câu 35 [48553] - [Loga.vn]

Công của lực điện trường dịch chuyển một điện tích 1μC dọc theo chiều một đường sức trong một điện trường đều 1000 V/m trên quãng đường dài 1m là

Câu 36 [48526] - [Loga.vn]

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Gọi H là chân đường cao hạ từ A xuống BC; lận lượt đặt tại B, C, H ba điện tích $q_1$ = $q_2$ = $q_0$ = 288.1$0^{-8}$ (C ). Lực tác dụng lên $q_0$:

Câu 37 [38944] - [Loga.vn]

Gọi VM và VN là điện thế tại các điểm M, N trong điện trường. Công AMN của lực điện trường khi di chuyển điện tích q từ M đến N là:

Câu 38 [48951] - [Loga.vn]

Đối với mạch điện kín gồm nguồn điện với mạch ngoài là điện trở thì cường độ dòng điện chạy trong mạch

Câu 39 [48847] - [Loga.vn]

Cho hai điện tích q1 = 1,6.10-7 C và q2 = 4.10-8 C đặt tại A và B cách nhau 45 cm. Vị trí M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.

Câu 40 [57334] - [Loga.vn]

 Giữa hai bản cực của hai tấm kim loại phẳng đặt song song đặt nằm ngang cách nhau một đoạn d = 1cm, có một hiệu điện thế U = 1700V. Một hạt bụi tích điện âm $q=-{{5.10}^{-13}}C$ đứng cân bằng trong không khí giữa hai tấm kim loại , bỏ qua lực đẩy Acsimet, cho g = 10m/s2. Khối lượng của hạt bụi là

        

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook