Chi tiết đề thi

Kiểm Tra Khảo Sát

tranhoangan27072004
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48952] - [Loga.vn]

Hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn là 10 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn là 2 A. Nếu hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn đó là 15 V thì cường độ dòng điện qua dây dẫn đó là

Câu 2 [44862] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân \[{}_{0}^{1}n+{}_{92}^{235}U\to {}_{38}^{94}Sr+X+2{}_{0}^{1}n\]. Hạt nhân X có cấu tạo gồm

Câu 3 [48539] - [Loga.vn]

Hai tụ điện giống nhau có điện dung là C, một nguồn điện có hiệu điện thế là U. Khi ghép nối tiếng nhau vào nguồn điện thì có năng lượng là $W_t$. Khi ghép song song vào nguồn thì có năng lượng là $W_t$ thì ta có.

Câu 4 [47699] - [Loga.vn]

Công thoát của electron ra khỏi bề mặt kim loại là 3,45eV. Giới hạn quang điện của nhôm là

Câu 5 [48963] - [Loga.vn]

Khi một điện trở R được nối vào nguồng điện có suất điện động E và điện trở trong r. Để công suất trên R đạt cực đại thì giá trị của nó bằng

Câu 6 [47978] - [Loga.vn]

Đặt một điện tích thử - 1μC tại một điểm, nó chịu một lực điện 1mN có hướng từ trái sang phải. Cường độ điện trường có độ lớn và hướng là

Câu 7 [48065] - [Loga.vn]

Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được một công 10J. Khi dịch chuyển theo chiều tạo với chiều đường sức 4$5^0$ trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là

Câu 8 [48848] - [Loga.vn]

So sánh độ lớn cường độ điện trường trong ba vùng không gian sau:

Câu 9 [53238] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm được đặt cố định và cách điện trong một bình không khí thì lực tương tác Cu – lông giữa chúng là 12 N. Khi đổ đầy một chất lỏng cách điện vào bình thì lực tương tác giữa chúng là 4 N. Hằng số điện môi của chất lỏng này là

Câu 10 [48135] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một tụ điện có điện dung 5.1$0^{-6}$F.Điện tích của tụ điện bằng 86C. Hỏi hiệu điện thế trên hai bản tụ điện ?

Câu 11 [48426] - [Loga.vn]

Hai điểm M và N nằm trên cùng một đường sức của một điện trường đều có cường độ E, hiệu điện thế giữa M và N là $U_{MN}$, khoảng cách MN = d. Công thức nào sau đây là không đúng?

Câu 12 [48847] - [Loga.vn]

Cho hai điện tích q1 = 1,6.10-7 C và q2 = 4.10-8 C đặt tại A và B cách nhau 45 cm. Vị trí M mà tại đó cường độ điện trường tổng hợp bằng 0.

Câu 13 [48121] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Một điện tích thử đặt tại điểm có cường độ điện trường 0,16 V/m .Lực tác dụng lên điện tích đó bằng 2.1$0^{-4}$ N .Độ lớn của điện tích đó là

Câu 14 [48148] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Hai điện tích đẩy nhau bằng một lực $F_0$ khi đặt cách nhau 8cm. Khi đưa lại gần nhau chỉ còn cách nhau 2cm thì lực tương tác giữa chúng bây giờ là :

Câu 15 [44132] - [Loga.vn]

Dòng điện trong chất điện phân là dòng dịch chuyển có hướng của

Câu 16 [48399] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ có điện tích -4.1$0^{-7}$ C và +4.1$0^{-7}$ C, tương tác với nhau một lực F = 0,1 N trong chân không. Khoảng cách giữa chúng là:

Câu 17 [48171] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Hai điện tích hút nhau bằng một lực 2.1$0^{-6}$N. Khi chúng dời xa nhau thêm 2cm thì lực hút là 5.1$0^{-7}$ N .Khoảng cách ban đầu giữa chúng :

Câu 18 [48552] - [Loga.vn]

Cho hai điện tích $q_1$ = $q_2$ = 4nC đặt tại 2 điểm A, B cách nhau 10 cm trong không khí. Cường độ điện trường tại M là trung điểm A, B là

Câu 19 [48416] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm bằng nhau đặt trong chân không cách nhau một khoảng $r_1$ = 2 (cm). Lực đẩy giữa chúng là $F_1$ = 1,6.1$0^{-4}$ (N). Để lực tương tác giữa hai điện tích đó bằng $F_2$ = 2,5.1$0^{-4}$ (N) thì khoảng cách giữa chúng là:

Câu 20 [48832] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng: Cường độ điện trường là đại lượng đặc trưng cho điện trường về khả năng:

Câu 21 [44268] - [Loga.vn]

Hai điện tích thử $q_1$, $q_2$ ($q_1$ = 2$q_2$) theo thứ tự đặt vào 2 điểm A và B trong điện trường. Độ lớn lực điện trường tác dụng lên $q_1$ và $q_2$ lần lượt là $F_1$, và $F_2$ (với $F_1$ = 5$F_2$). Độ lớn cường độ điện trường tại A và B là $E_1$ và $E_2$. Khi đó

Câu 22 [48484] - [Loga.vn]

Cho 2 điện tích điểm có độ lớn không đổi, đặt cách nhau một khoảng không đổi. Lực tương tác giữa chúng lớn nhất khi chúng đặt trong môi trường:

Câu 23 [48086] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ =4q và $q_2$ = -q đặt tại hai điểm A và B cách nhau 9cm trong chân không .Điểm M có cường độ điện trường tổng hợp bằng 0 cách B một khoảng

Câu 24 [44518] - [Loga.vn]

Tính vận tốc của electron chuyển động tới cực dương của đèn chân không? Biết hiệu điện hiệu điện thế $U_{AK}$ của đèn chân không là 30V, điện tích của electron là e = - 1,6.1$0^{-19}$ C, khối lượng của nó là 9,1.1$0^{-31}$ Kg. Coi rằng vận tốc của electron nhiệt phát ra từ Katốt là nhỏ không đáng kể.

  

Câu 25 [47991] - [Loga.vn]

Hai điện tích $q_1$ = 5.1$0^{-9}$ (C), $q_2$ = - 5.1$0^{-9}$ (C) đặt tại hai điểm cách nhau 10 (cm) trong chân không. Độ lớn cường độ điện trường tại điểm nằm trên đường thẳng đi qua hai điện tích và cách đều hai điện tích là:

Câu 26 [47557] - [Loga.vn]

Một lò xo nhẹ cách điện có độ cứng k = 50 N/m một đầu cố định, đầu còn lại gắn vào quả cầu nhỏ tích điện q=5\[\mu \]C, khối lượng m=50g. Quả cầu có thể dao động không ma sát dọc theo trục lò xo nằm ngang và cách điện. Tại thời điểm ban đầu t= 0 kéo vật tới vị trí lò xo dãn 4cm rồi thả nhẹ. Đến thời điểm t= 0,1s thì thiết lập một điện trường đều trong thời gian 0,1s, biết vectơ cường độ điện trường \[\overrightarrow{E}\] nằm ngang, dọc theo trục, hướng theo chiều lò xo dãn và E= 1$0^5$ V/m, lấy \[g={{\pi }^{2}}=10\]m/s2. Trong quá trình dao động thì tốc độ cực đại mà quả cầu đạt được là

Câu 27 [48834] - [Loga.vn]

Biết khối lượng electron là 9,1.10-31kg, điện tích electron và proton có độ lớn 1,6.10-19C, electron ở trạng thái cơ bản trong nguyên tử Hydro chuyển động trên quĩ đạo tròn có bán kính 5,3.10-11m. Tính vận tốc electron trên quĩ đạo đó?

Câu 28 [48207] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời sai về nguyên lí chồng chất điện trường

Câu 29 [48096] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng Một quả cầu khối lượng m = 1g treo trên một sợi dây mảnh cách điện .Quả cầu nằm trong điện trường đều có phương nằm ngang ,cường độ E = 2.1$0^3$ V/m .Khi đó dây treo hợp với phương thẳng đứng một góc 6$0^0$ .Hỏi sức căng của sợi dây và điện tích của quả cầu ?Lấy g =10m/$s^2$

Câu 30 [47711] - [Loga.vn]

Trong không khí có ba điểm thẳng hàng theo thứ tự O,M, N. Khi đặt tại O điện tích Q thì độ lớn cường độ điện trường tại M và N lần lượt là 9E và E. Khi đưa điện tích Q đến điểm M thì cường độ điện trường tại N là

Câu 31 [48252] - [Loga.vn]

Hai điện tích điểm $q_1$ = .1$0^{-8}$ C và $_2$ = - 2.1$0{-8}$C đặt cách nhau 3cm trong dầu có hằng số điện môi ε = 2.Lực hút giữa chúng có độ lớn

Câu 32 [48831] - [Loga.vn]

Cho hai bản kim loại A và B đặt song song cách điện với nhau. Nếu nối A với cực dương của nguồn, bản B với cực âm của nguồn thì hiện tượng nào sau đây không đúng?

Câu 33 [57334] - [Loga.vn]

 Giữa hai bản cực của hai tấm kim loại phẳng đặt song song đặt nằm ngang cách nhau một đoạn d = 1cm, có một hiệu điện thế U = 1700V. Một hạt bụi tích điện âm $q=-{{5.10}^{-13}}C$ đứng cân bằng trong không khí giữa hai tấm kim loại , bỏ qua lực đẩy Acsimet, cho g = 10m/s2. Khối lượng của hạt bụi là

        

Câu 34 [48160] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một điện tích điểm q = 2,5 μC được đặt tại điểm M .Điện trường tại M có hai thành phần $E_X$ = 6000 V/m ,$E_Y$ = - 6\[\sqrt{3}\].1$0^3$ V/m. Véctơ lực tác dụng lên điện tích q là

Câu 35 [48209] - [Loga.vn]

Chọn câu đúng. Điện tích điểm q = - 3.1$0^{-6}$ C được đặt tại một điểm mà tại đó cường độ điện trường có phương thẳng đứng ,chiều từ trên xuống dưới và độ lớn E = 12000V/m .Hỏi phương ,chiều và độ lớn của lực tác dụng lên điện tích q ?

Câu 36 [47587] - [Loga.vn]

Hai quả cầu nhỏ giống nhau bằng kim loại, có khối lượng 5 g, được treo vào cùng một điểm O bằng hai sợi dây không dãn, dài 10 cm. Hai quả cầu tiếp xúc với nhau. Tích điện cho một quả cầu thì thấy hai quả cầu đẩy nhau cho đến khi hai dây treo hợp với nhau một góc 6$0^0$. Lấy g = 10 m/$s^2$ , giá trị điện tích đã truyền cho quả cầu

Câu 37 [48530] - [Loga.vn]

Cho 2 điện tích $q_1$= 5µC và $q_2$ = 4µC đặt tại 2 điểm AB; Lực do $q_1$ tác dụng lên $q_2$ là 0,2 N. Cường độ điện trường do $q_1$ gây ra tại B là:

Câu 38 [48526] - [Loga.vn]

Cho tam giác ABC vuông tại A, biết AB = 6 cm, AC = 8 cm. Gọi H là chân đường cao hạ từ A xuống BC; lận lượt đặt tại B, C, H ba điện tích $q_1$ = $q_2$ = $q_0$ = 288.1$0^{-8}$ (C ). Lực tác dụng lên $q_0$:

Câu 39 [48092] - [Loga.vn]

Một điện tích điểm q =1$0^{-7}$ C đặt trong điện trường của một điện tích điểm Q,chịu tác dụng của lực F =3.1$0^{-3}$N .Cường độ điện trường E tại điểm đặt điện tích q là

Câu 40 [41442] - [Loga.vn]

Cường độ điện trường gây ra bởi điện tích Q = 5.1$0^{-9}$ C, tại một điểm trong chân không cách điện tích một khoảng 10 cm có độ lớn là

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook