Chi tiết đề thi

KIỂM TRA SINH HỌC 9 GĐIII Năm học 2017 - 2018

ctvloga3
0 lượt thi
Sinh Học
Dễ
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [51737] - [Loga.vn]

Bản chất của gen là:

Câu 2 [51736] - [Loga.vn]

Giảm phân trải qua mấy lần phân bào?

Câu 3 [51735] - [Loga.vn]

Loại ARN nào sau đây có chức năng truyền đạt thông tin di truyền

Câu 4 [51734] - [Loga.vn]

Theo nguyên tắc bổ sung thì mặt số lượng đơn phân những trường hợp nào sau đây là đúng

Câu 5 [51733] - [Loga.vn]

ADN được cấu tạo nên bởi các nguyên tố

Câu 6 [51732] - [Loga.vn]

Tại sao tỷ lệ con trai và con gái sơ sinh trên diện rộng xắp xỉ là 1:1

Câu 7 [51731] - [Loga.vn]

Sự kiện quan trọng nhất trong quá trình thụ tinh là

Câu 8 [51730] - [Loga.vn]

Từ một tế bào mẹ sau giảm phân tạo ra mấy tế bào con

Câu 9 [51729] - [Loga.vn]

Trong quá trình phân bào NST bắt đầu nhân đôi ở

Câu 10 [51728] - [Loga.vn]

Ai là người đã đặt nền móng cho di truyền học

Câu 11 [51727] - [Loga.vn]

Các sinh vật khác loài tranh giành nhau thức ăn nơi ở và các điều kiện sống khác được gọi là:

Câu 12 [51726] - [Loga.vn]

Mối quan hệ hai bên cùng có lợi và không nhất thiết phải có nhau được gọi là

Câu 13 [51725] - [Loga.vn]

Mối quan hệ hai bên cùng có lợi và nhất thiết phải có nhau được gọi là:

Câu 14 [51724] - [Loga.vn]

đặc trưng quan trọng nhất của quần thể là:

Câu 15 [51723] - [Loga.vn]

ứng dụng của sự thích nghi của thực vật với ánh sáng, người ta đã trồng.

Câu 16 [51722] - [Loga.vn]

Nguyên nhân chủ yếu của đấu tranh cùng loài là:

Câu 17 [51721] - [Loga.vn]

Mối quan hệ giữa Nấm và Tảo tạo thành Địa y là mối quan hệ.

Câu 18 [51720] - [Loga.vn]

Đặc điểm ngủ đông của động vật giúp chúng:

Câu 19 [51719] - [Loga.vn]

Nhiệt độ cơ thể sinh vật không phụ thuộc vào nhiệt độ môi trường là:

Câu 20 [51718] - [Loga.vn]

Trong quan hệ đối địch giữa các loài sinh vật:

Câu 21 [51717] - [Loga.vn]

Ở địa y, quan hệ giữa nấm và tảo là mối quan hệ:

Câu 22 [51716] - [Loga.vn]

Sinh vật nào sau đây là sinh vật sản xuất trong 1 chuỗi thức ăn:   

Câu 23 [51715] - [Loga.vn]

Dấu hiệu nào sau đây không là dấu hiệu đặc trưng cơ bản của quần thể?

Câu 24 [51714] - [Loga.vn]

Trong số động vật có xương sống, lớp động vật nào có nhiệt độ cơ thể thay đổi theo nhiệt độ môi trường?

Câu 25 [51713] - [Loga.vn]

Hai tế bào 2n giảm phân bình thường thì kết quả sẽ là

Câu 26 [51712] - [Loga.vn]

Biến dị tổ hợp là?

Câu 27 [51711] - [Loga.vn]

Một gen có 3000(Nu), trong đó số nuclêôtit loại T= 900. Hỏi số nuclêôtit loại X bằng bao nhiêu?

Câu 28 [51710] - [Loga.vn]

Một tế bào đang ở kì sau của giảm phân II có 8 NST đơn. Bộ NST 2n của loài đó là:

Câu 29 [51709] - [Loga.vn]

Một đoạn ADN mang thông tin quy định cấu trúc của một loại prôtêin được gọi là:

Câu 30 [51708] - [Loga.vn]

Cấu trúc điển hình của NST gồm hai crômatit đính nhau ở tâm động được biểu hiện ở kì nào?

Câu 31 [51707] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch ADN có cấu trúc như sau:

Mạch 1: – A – G – X – T – T – A – G –

Mạch 2: – T – X – G – A – A – T – X –

Hãy xác định trình tự đoạn ARN được tổng hợp từ mạch 2 của đoạn ADN trên

Câu 32 [51706] - [Loga.vn]

Loại ARN có chức năng truyền đạt thông tin về protein cần tổng hợp là:

Câu 33 [51705] - [Loga.vn]

Hoạt động cơ bản của NST trong kì trung gian của nguyên phân:

Câu 34 [51704] - [Loga.vn]

Ý nghĩa của biến dị tổ hợp trong chọn giống và tiến hoá

Câu 35 [51703] - [Loga.vn]

Nguyên tắc bổ sung trong cấu trúc của ADN dẫn đến kết quả:

Câu 36 [51702] - [Loga.vn]

Phát biểu nội dung quy luật phân tính của Menđen:

Câu 37 [51701] - [Loga.vn]

Ở cà chua, gen A quy định thân đỏ thẫm, gen a quy định thân xanh lục. Theo dõi sự di truyền màu sắc thân cây cà chua, người ta thu được kết quả sau:

P: Thân đỏ thẫm x Thân đỏ thẫm à $F_1$: 75% thân đỏ thẫm: 25% thân xanh lục. Hãy chọn kiểu gen của P phù hợp với phép lai trên trong các công thức lai sau đây: 

Câu 38 [51700] - [Loga.vn]

Ở người, mắt đen do gen Đ quy định là trội hoàn toàn so với mắt nâu do gen đ quy định. Một phụ nữ mắt nâu muốn chắc chắn(100%) sinh ra những đứa con mắt đen thì phải lấy chồng có kiểu hình và kiểu gen như thế nào?

Câu 39 [51699] - [Loga.vn]

Ở cà chua, quả đỏ trội hoàn toàn so với quả vàng. Tỉ lệ kiểu hình của $F_1$ trong phép lai quả đỏ dị hợp tử với quả vàng là bao nhiêu?

Câu 40 [51698] - [Loga.vn]

Cho cà chua thân cao ( DD) là trội lai với cà chua thân lùn (dd) là lặn. Tỉ lệ kiểu gen ở $F_2$ là bao nhiêu? 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook