Chi tiết đề thi

Kiểm tra Vật Lí 11

doquangduy363
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48131] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một bộ gồm ba tụ điện ghép song song $C_1$ = $C_2$ = 0,5 $C_3$. Khi được tích điện bằng nguồn điện có hiệu điện thế 45V thì điện tích của bộ tụ bằng 18.10-4 C .Tính điện dung của các tụ điện

Câu 2 [48218] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Mạch điện gồm tụ điện C mắc song song điện trở R = 4,5 \[\Omega \], Hai đầu mạch nối nguồn có suất điện động E bao nhiêu để cường độ điện trường giữa 2 bản của tụ điện phẳng Eđ = 2250 V/m. Cho biết r = 0,5\[\Omega \], khỏang cách giữa 2 bản tụ điện là d = 0,2cm.

Câu 3 [48199] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một ampe kế có điện trở $R_1$ = 2\[\Omega \]mắc vào 2 cực của nguồn điện, ampe kế chỉ dòng điện $I_1$ = Khi mắc vào 2 cực của nguồn điện 1 vôn kế có điện trở $R_2$ = 15\[\Omega \], vôn kế chỉ hiệu điện thế U = 12V. Cường độ dòng điện ngắn mạch của bộ nguồn là :

Câu 4 [41333] - [Loga.vn]

Người ta đun sôi một ấm nước bằng một bếp điện. Ấm tỏa nhiệt ra không khí trong đó nhiệt lượng hao phí tỉ lệ với thời gian đun. Nếu dùng hiệu điện thế \[{{U}_{1}}~=\text{ }200\text{ }V\] thì sau 5 phút nước sôi. Nếu dùng hiệu điện thế \[{{U}_{2}}~=\text{ }100\text{ }V\] thì sau 25 phút nước sôi. Nếu dùng hiệu điện thế \[{{U}_{3}}~=\text{ }150\text{ }V\] thì thời gian đun sôi lượng nước trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 5 [57372] - [Loga.vn]

Từ một trạm phát điện xoay chiều một pha đặt tại vị trí M, điện năng được truyền tải đến nơi tiêu thụ N, cách M 180 km. Biết đường dây có điện trở tổng cộng 80 W (coi dây tải điện là đồng chất, có điện trở tỉ lệ thuận với chiều dài của dây). Do sự cố, đường dây bị rò điện tại điểm Q (hai dây tải điện bị nối tắt bởi một vật có điện trở có giá trị xác định R). Để xác định vị trí Q, trước tiên người ta ngắt đường dây khỏi máy phát và tải tiêu thụ, sau đó dùng nguồn điện không đổi 12V, điện trở trong không đáng kể, nối vào hai đầu của hai dây tải điện tại M. Khi hai đầu dây tại N để hở thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,40 A, còn khi hai đầu dây tại N được nối tắt bởi một đoạn dây có điện trở không đáng kể thì cường độ dòng điện qua nguồn là 0,42 A. Khoảng cách MQ là

Câu 6 [48419] - [Loga.vn]

Tại hai điểm A va B cách nhau 5cm trong chân không có hai điện tích $q_1$ =16.1$0^{-8}$ C và $q_2$= -9.1$0^{-8}$ C. Cường độ điện trường tổng hợp tại điểm C nằm cách A một khoảng 4cm và cách B một khoảng 3cm

Câu 7 [48130] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Bộ nguồn điện gồm 600 nguồn giống nhau. Số nguồn này chia thành n nhóm mắc nối tiếp. Mỗi nhóm có m nguồn mắc song song. Suất điện động của mỗi nguồn là E = 2V, điện trở trong r = 0,4 \[\Omega \]. Điện trở mạch ngòai mắc nối tiếp vào mạch R = 0,6 \[\Omega \]. M và n phải có giá trị bao nhiêu để công suất mạch ngòai đạt cực đại ? khi đó cường độ dòng điện qua mạch ngòai là bao nhiêu ?

Câu 8 [48231] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Mạch điện ( C// r// r ) nt R sau đó mắc vào nguồn điện. Cho biết r = 25\[\Omega \], R = 50\[\Omega \], điện trở trong của nguồn và dây nối không đáng kể. Tụ điện có điện dung C = 5\[\mu \]F và điện tích Q = 1,1.1$0^{-4}$ C Tính suất điện động của nguồn điện.

Câu 9 [48237] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Để cung cấp điện cho dây đốt của đèn điện tử, cần có hiệu điện thế U = 4V và cường độ dòng điện I = 1A Xác định giá trị của điện trở phụ $R_1$ trong mạch điện của sợi đốt, nếu bộ nguồn cung cấp điện có suất điện động E = 12V, điện trở trong r = 0,6\[\Omega \]

Câu 10 [48229] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bộ nguồn điện có điện trở trong r = 1\[\Omega \]và điện trở mạch ngòai R, vôn kế mắc ở 2 cực bộ nguồn chỉ hiệu điện thế $U_1$ = 20V. Khi mắc song song với R một điện trở cũng bằng R thì vôn kế chỉ còn chỉ $U_2$ = 15V. Nếu xem điện trở của vôn kế là rất lớn so với R và điện trở dây nối không đáng kể, Tính R.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook