Chi tiết đề thi

Kiểm tra Vật lí 11

doquangduy363
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [49168] - [Loga.vn]

Qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường, ánh sáng đơn sắc bị lệch về phía

Câu 2 [48684] - [Loga.vn]

Chiếu một tia sáng đơn sắc đi từ không khí vào môi tưr­ờng có chiết suất n, sao cho tia phản xạ vuông góc với tia khúc xạ. Khi đó góc tới i đ­ược tính theo công thức

Câu 3 [11503] - [Loga.vn]

Cho chiết suất tuyệt đối của nước là \[n=\frac{4}{3}\]. Một người nhìn một hòn sỏi nhỏ S nằm ở đáy một bể nước sâu 1,2 m theo phương gần vuông góc với mặt nước, thấy ảnh S' nằm cách mặt nước một khoảng bằng

Câu 4 [47456] - [Loga.vn]

Chiếu một chùm sáng đơn sắc hẹp đi từ không khí đến mặt một tấm thuỷ tinh, quan sát ta thấy tia khúc xạ vuông góc với tia phản xạ. Biết chiết suất của không khí bằng 1, của thủy tinh bằng \[\sqrt{3}\]. Giá trị của góc tới bằng.

Câu 5 [49170] - [Loga.vn]

Mắt nhìn được xa nhất khi

Câu 6 [16305] - [Loga.vn]

Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 1,2 m và thị kính có tiêu cự 10 cm. Độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực là

Câu 7 [57356] - [Loga.vn]

Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính hội tụ và cách thấu kính 10cm, nhìn qua thấu kính thấy 1 ảnh cùng chiều và cao gấp 2 lần vật. Để ảnh ngược chiều và cao gấp 2 lần vật phải đặt vật cách thấu kính một đoạn

Câu 8 [14695] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng thì góc khúc xạ

Câu 9 [44149] - [Loga.vn]

Chùm ánh sáng hẹp truyền qua một lăng kính

Câu 10 [24731] - [Loga.vn]

Trong sơ đồ khối của máy phát thanh vô tuyến đơn giản không có mạch:

Câu 11 [38684] - [Loga.vn]

Hiện tượng phản xạ toàn phần có thể xảy ra khi ánh sáng truyền từ

Câu 12 [47752] - [Loga.vn]

Chiếu một chùm sáng phức tạp gồm 4 bức xạ đơn sắc: đỏ, chàm, lục, vàng từ không khí vào nước. Trong nước, tính từ pháp tuyến, thứ tự các tia sáng quan sát được là

Câu 13 [48752] - [Loga.vn]

Đặc điểm quan trọng của chiều truyền ánh sáng qua lăng kính có chiết suất n >1 là:

Câu 14 [57438] - [Loga.vn]

Một tia sáng truyền từ môi trường A vào môi trường B dưới góc tới 60 thì góc khúc xạ là 80. Tính tốc độ ánh sáng trong môi trường A. Biết tốc độ ánh sáng trong môi trường B là 2.105 km/s.

Câu 15 [47701] - [Loga.vn]

Khi chiếu một chùm sáng qua máy quang phổ lăng kính thì chùm sáng lần lượt đi qua

Câu 16 [46011] - [Loga.vn]

Theo định luật khúc xạ thì

Câu 17 [48576] - [Loga.vn]

Tia sáng đơn sắc qua lăng kính có chiết suất lớn hơn chiết suất môi trường đặt lăng kính, tia sáng sẽ bị lệch về phía

Câu 18 [48508] - [Loga.vn]

Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

Câu 19 [48905] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây đúng khi nói về lăng kính:

Câu 20 [48737] - [Loga.vn]

Cho một tia sáng hẹp, song song đi từ nước (chiết suất của nước bằng 4/3) ra không khí. Sự phản xạ toàn phần xảy ra khi góc tới:

Câu 21 [48753] - [Loga.vn]

Khi tia tới và tia ló đối xứng nhau qua mặt phẳng phân giác của góc chiết quang A. Nếu tăng hoặc giảm góc tới thì góc lệch D sẽ:

Câu 22 [38740] - [Loga.vn]

Chiếu ánh sáng từ không khí vào môi trường có chiết suất n = \[\sqrt{3}\] . Tính góc tới, biết góc tạo bởi tia tới và tia khúc xạ là $30^0$.

Câu 23 [57417] - [Loga.vn]

Một chùm ánh sáng Mặt Trời hẹp rọi xuống mặt nước trong một hồ và tạo ở đáy bể một vệt sáng

Câu 24 [46907] - [Loga.vn]

Chiếu một ánh sáng đơn sắc từ chân không vào một khối chất trong suốt với góc tới\[{{45}^{0}}\] thì góc khúc xạ bằng \[{{30}^{0}}.\] Chiết suất tuyệt đối của môi trường này bằng

Câu 25 [41614] - [Loga.vn]

Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

Câu 26 [48732] - [Loga.vn]

Việc dùng dây cáp quang để truyền tín hiệu trong thông tin và nội soi trong y học là ứng dụng của hiện tượng nào sau đây?

Câu 27 [46872] - [Loga.vn]

Hiện tượng phản xạ toàn phần là hiện tượng

Câu 28 [33866] - [Loga.vn]

Khi ánh sáng đi từ nước (n = 1,33) sang không khí, góc giới hạn để xảy ra phản xạ toàn phần có giá trị là

Câu 29 [57156] - [Loga.vn]

Chiếu một chùm tia sáng trắng song song từ không khí đến mặt khối thủy tinh nằm ngang dưới góc tới 600, cho chiết suất của thủy tinh đối với tia tím và tia đỏ lần lượt là 1,4 và 1,3. Tỉ số giữa bề rộng chùm khúc xạ tím và đỏ trong thủy tinh là

Câu 30 [44292] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1,5 mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2 m. Chiếu ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm vào hai khe. Khoảng cách giữa vân sáng và vân tối liền kề bằng

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook