Chi tiết đề thi

kiểm tra vật lý chương 1 khó

RiBDen
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [37652] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chu kì và biên độ dao động của con lắc lần lượt là 0,4 s và 8 cm. Chọn trục x’x thẳng đứng chiều dương hướng xuống, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng, gốc thời gian t = 0 khi vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Lấy gia tốc rơi tự do \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}\] và \[{{\pi }^{2}}=\text{ }10.\] Thời gian ngắn nhất kẻ từ khi t = 0 đến khi lực đàn hồi của lò xo có độ lớn cực tiểu là

Câu 2 [46830] - [Loga.vn]

Một lò xo nhẹ có độ cứng 100 N/m, đầu trên được treo vào một điểm cố định, đầu dưới gắn vào vặt nhỏ A có khối lượng 250 g; vật A được nối với vật nhỏ B có khối lượng 250 g bằng một sợi dây mềm, mảnh, nhẹ, không dãn và đủ dài. Từ vị trí cân bằng của hệ, kéo vật B thẳng đứng xuống dưới một đoạn 10 cm rồi thả nhẹ để vật B đi lên với vận tốc ban đầu bằng không. Bỏ qua các lực cản, lấy giá trị gia tốc trọng trường g = 10 m/s2. Quãng đường đi được của vật A từ khi thả tay cho đến khi vật A dừng lại lần đầu tiên là

Câu 3 [36083] - [Loga.vn]

Vật có khối lượng m1 = 9 kg được nối với lò xo có độ cứng k = 100 N/m, chiều dài tự nhiên l0 = 40 cm, nằm cân bằng trên mặt phẳng ngang nhẵn. Vật thứ hai có khối lượng m2 = 7 kg được ép sát vào vật một và đẩy cho lò xo nén một đoạn 20 cm. Sau khi được thả tự do, hai vật chuyển động sang phải. Tốc độ của vật thứ hai khi lò xo có chiều dài 41 cm là bao nhiêu?

Câu 4 [41255] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa, vật nặng có m = 0,3 kg. Gốc thế năng chọn ở vị trí cân bằng, cơ năng của dao động là 24 mJ, tại thời điểm t vận tốc và gia tốc của vật lần lượt là \[20\sqrt{3}\] cm/s và –400 cm/$s^2$. Biên độ dao động của vật là

Câu 5 [47823] - [Loga.vn]

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương có đồ thị li độ theo thời gian như hình vẽ. Vận tốc của chất điểm tại thời điểm $t_1$ có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 6 [35651] - [Loga.vn]

Nối hai cực của một máy phát điện xoay chiều một pha vào hai đầu đoạn mạch AB gồm điện trở thuần , cuộn cảm thuần L = 5/3π H và tụ điện  mắc nối tiếp. Bỏ qua điện trở các cuộn dây của máy phát điện và điện trở dây nối. Máy phát điện có số cặp cực không đổi, tốc độ quay của roto thay đổi được. Khi tốc độ quay của roto bằng n (vòng/phút) thì công suất của mạch đạt giá trị lớn nhất bằng 161,5W. Khi tốc độ quay của roto bằng 2n (vòng/phút) thì công suất tiêu thụ của mạch là:

Câu 7 [46033] - [Loga.vn]

Hai chất điểm M và N dao động điều hòa cạnh nhau, dọc theo trục Ox. Vị trí cân bằng của hai chất điểm ở cùng gốc tọa độ O. Phương trình dao động của chúng lần lượt là ${{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+\frac{\pi }{3} \right)$ (cm), ${{x}_{2}}={{A}_{2}}\cos \left( \omega t-\frac{\pi }{6} \right)$ (cm). Biết rằng $\frac{x_{1}^{2}}{9}+\frac{x_{2}^{2}}{16}=4$. Tại thời điểm t nào đó, chất điểm M có li độ ${{x}_{1}}=-3$cm và vận tốc ${{v}_{1}}=-30\sqrt{3}$cm/s. Khi đó, độ lớn vận tốc tương đối của chất điểm này so với chất điểm kia xấp xỉ bằng

Câu 8 [47031] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ có khối lượng 400 g và lò xo có độ cứng 40 N/m. Từ vị trí cân bằng kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ. Sau khi thả vật $\frac{7\pi }{30}$ s thì giữ đột ngột điểm chính giữa của lò xo khi đó. Biên độ dao động của vật sau khi giữ lò xo là

Câu 9 [43722] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa với chu kỳ là 1 s. Tại thời điểm t =1/3 s kể từ thời điểm ban đầu, chất điểm cách biên âm 4 cm và chuyển động theo chiều âm. Tại thời điểm t = 2/3 s, chất điểm bắt đầu đổi chiều chuyển động lần thứ hai. Vận tốc của chất điểm tại thời điểm t = 2018,75 s có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 10 [38412] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đang dao động điều hòa trên mặt phẳng nằm ngang với biên độ A. Khi vật đi qua vị trí mà động năng bằng thế năng thì giữ lò xo tại điểm M cách điểm cố định một khoảng bằng một phần ba chiều dài con lắc khi đó, sau đó con lắc dao động điều hòa với biên độ \[\frac{{{A}'}}{A}\]. Tỉ số bằng

Câu 11 [37599] - [Loga.vn]

Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số trên hai trục tọa độ Ox và Oy vuông góc với nhau (O là vị trí cân bằng của cả hai chất điểm). Biết phương trình dao động của hai chất điểm lần lượt là $x=4\cos \left( 5\pi t+\frac{\pi }{2} \right)$ cm và $y=6\cos \left( 5\pi t+\frac{\pi }{6} \right)$ cm. Khi chất điểm thứ nhất có li độ $x=-2\sqrt{3}$cm và đang đi theo chiều âm thì khoảng cách giữa hai chất điểm là

Câu 12 [34282] - [Loga.vn]

Đồ thị hình bên biểu diễn sự phụ thuộc của li độ theo thời gian của một con lắc lò xo nằm ngang gồm vật có khối lượng m = 100 g và lò xo có độ cứng K. Trong suốt quá trình dao động vật chịu tác dụng của lực cản có độ lớn không đổi bằng 1 N. Chọn gốc toạ độ ở vị trí lò xo không biến dạng, gốc thời gian lúc vật bắt đầu dao động, lấy \[{{\pi }^{2}}~\approx \text{ }10\] . Tỷ số giữa tốc độ cực đại và tốc độ trung bình của vật trong suốt quá trình dao động là 

Câu 13 [47726] - [Loga.vn]

Một hệ gồm hai vật có khối lượng $m_1$ = $m_2$ = 200 g dính với nhau bằng mộ lớp keo mỏng. Một lò xo nhẹ có độ cúng 100N/s, chiều dài tự nhiên 50cm được bố trí như hình vẽ,. Lấy g = 10= \[{{\text{ }\!\!\pi\!\!\text{ }}^{2}}\]( m/$s^2$). Từ vị trí cân bằng nâng hệ vật thẳng đứng đến khi lò xo có chiều dài 48cm thì thả nhẹ. Biết hai vật rời nhau khi lực căng giữa chúng đạt 3,5N. Khi vật $m_2$ rời vật $m_1$­ thì biên độ dao động của $m_1$­­ gần với giá trị nào nhất ?

Câu 14 [47215] - [Loga.vn]

Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng chu kì T và có cùng trục tọa độ Oxt có phương trình dao động điều hòa lần lượt \[{{x}_{1}}={{A}_{1}}\cos \left( \omega t+{{\varphi }_{1}} \right)\]và \[{{x}_{2}}={{v}_{1}}T\] được biểu diễn trên đồ thị như hình vẽ. Biết tốc độ dao động cực đại của chất điểm là 53,4 cm/s. Giá trị \[\frac{{{t}_{1}}}{T}\] gần với giá trị nào nhất sau đây?

Câu 15 [41879] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa, vật nặng có m = 0,3 kg. Gốc thế năng chọn ở vị trí cân bằng, cơ năng của dao động là 24 mJ, tại thời điểm t vận tốc và gia tốc của vật lần lượt là \[20\sqrt{3}\] cm/s và –400 cm/$s^2$. Biên độ dao động của vật là

Câu 16 [40167] - [Loga.vn]

Một nguồn phát sóng dao động điều hòa tạo ra sóng tròn đồng tâm O truyền trên mặt chất lỏng. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai đỉnh sóng là 4 cm. Hai điểm M và N thuộc mặt chất lỏng mà phần tử chất lỏng tại đó dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O. Không kể phần tử chất lỏng tại O, số phần tử chất lỏng dao động cùng pha với phần tử chất lỏng tại O trên đoạn thẳng MO là 6, trên đoạn thẳng NO là 4 và trên đoạn thẳng MN là 3. Khoảng cách MN lớn nhất có giá trị gần giá trị nào nhất sau đây?

Câu 17 [35634] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng, đầu trên lò xo gắn cố định, đầu dưới lò xo gắn với vật nặng có khối lượng 100g. Kích thích cho vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox có phương thẳng đứng, chiều dương hướng xuống dưới, gốc O tại vị trí cân bằng của vật. Phương trình dao động của vật có dạng x = Acos(ωt + φ)cm; t(s) thì lực kéo về có phương trình F = 2cos(5πt - 5π/6)N, t(s). Lấy π2 = 10. Thời điểm có độ lớn lực đàn hồi bằng 0,5N lần thứ 2018 (tính từ lúc t = 0) có giá trị gần đúng bằng:

Câu 18 [38610] - [Loga.vn]

Ba vật nhỏ có khối lượng lần lượt là $m_1$, $m_2$ và $m_3$ với \[{{m}_{1}}={{m}_{2}}=\frac{{{m}_{3}}}{2}=100g\] g được treo vào ba lò xo lí tưởng có độ cứng lần lượt $k_1$, $k_2$ và $k_3$ với \[{{k}_{1}}={{k}_{2}}=\frac{{{k}_{3}}}{2}=40\] N/m. Tại vị trí cân bằng ba vật cùng nằm trên một đường thẳng nằm ngang cách đều nhau ($O-1O_2$ = $O_2O_3$) như hình vẽ. Kích thích đồng thời cho ba vật dao động điều hòa theo các cách khác nhau. Từ vị trí cân bằng truyền cho vật $m_1$ vận tốc 60 cm/s hướng thẳng đứng lên trên; $m_2$ được thả nhẹ nhàng từ một điểm phía dưới vị trí cân bằng, cách vị trí cân bằng một đoạn 1,5 cm. Chọn trục Ox hướng thẳng đứng xuống dưới, gốc O tại vị trí cân bằng, gốc thời gian (t = 0) lúc vật bắt đầu dao động. Viết phương trình dao động của vật $m_3$ để trong suốt quá trình dao động ba vật luôn nằm trên một đường thẳng:

Câu 19 [38724] - [Loga.vn]

Một lò xo nhẹ có chiều dài tự nhiên \[{{l}_{0}},\] độ cứng \[{{k}_{0}}=\text{ }16\text{ }N/m,\] được cắt thành hai lò xo có chiều dài lần lượt là \[{{l}_{1}}=\text{ }0,8{{l}_{0}},\] và \[{{l}_{2}}=\text{ }0,2{{l}_{0}}.\] Mỗi lò xo sau khi cắt được gắn với vật có cùng khối lượng 0,5 kg. Cho hai con lắc lò xo mắc vào hai mặt tường đối diện nhau và cùng đặt trên mặt phẳng nhẵn nằm ngang (các lò xo đồng trục). Khi hai lò xo chưa biến dạng thì khoảng cách hai vật là 12 cm. Lúc đầu, giữ các vật để cho các lò xo đều bị nén đồng thời thả nhẹ để hai vật dao động cùng thế năng cực đại là 0,1 J. Lấy \[{{\pi }^{2}}=\text{ }10.\] Kể từ lúc thả vật, sau khoảng thời gian ngắn nhất là Δt thì khoảng cách giữa hai vật nhỏ nhất là d. Giá trị của và d lần lượt là:

Câu 20 [43971] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật nặng m = 100 g và lò xo nhẹ có độ cứng k = 100 N/m. Tác dụng một ngoại lực cưỡng bức biến thiên điều hòa biên độ $F_0$ và tần số $f_1$ = 6 Hz thì biên độ dao động $A_1$. Nếu giữ nguyên biên độ $F_0$ mà tăng tần số ngoại lực đến $f_2$= 7 Hz thì biên độ dao động ổn định là $A_2$. So sánh $A_1$ và $A_2$?

Câu 21 [40429] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với biên độ a và tần số f. Tại thời điểm t vật có vận tốc \[\pi f\text{a}\sqrt{2}\] và đang tăng. Tại thời điểm \[{t}'=t+\frac{7}{24f}\] vật có vận tốc bằng

Câu 22 [38344] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn dao động điều hòa ở nơi có gia tốc trọng trường \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của độ lớn lực căng T của dây treo vào li độ góc α. Khối lượng của con lắc đơn này có giá trị gần nhất với giá trị nào sau đây?

Câu 23 [38566] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo đặt trên mặt phẳng ngang gồm lò xo nhẹ có một đầu cố định, đầu kia gắn vào vật nhẹ $m_1$. Ban đầu giữ vật $m_1$ tại vị trí lò xo nén 6 cm, đặt vật $m_2$ ($m_2$ = $m_1$) trên mặt phẳng nằm ngang sát với $m_1$. Buông nhẹ cho hai vật bắt đầu chuyển động theo phương của trục lò xo. Bỏ qua mọi ma sát. Ở thời điểm lò xo có chiều dài cực đại lần đầu tiên thì khoảng cách giữa $m_1$ và $m_2$ là:

Câu 24 [38607] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 400 g được gắn vào lò xo có độ cứng k = 40 N/m. Từ vị trí cân bằng người ta kéo vật ra một đoạn 8 cm rồi thả nhẹ cho vật dao động. Kể từ lúc thả, sau đúng \[\frac{7\pi }{30}\]s thì đột nhiên giữ điểm chính giữa của lò xo. Biên độ dao động mới của con lắc là:

Câu 25 [45779] - [Loga.vn]

Một vật dao động theo phương trình x = 5cos(5πt –π/3)(cm) (t tính bằng s). Kể từ t = 0, thời điểm vật qua vị trí có li độ x = -2,5 cm lần thứ 2017 là

Câu 26 [40766] - [Loga.vn]

Một con lắc đơn treo trong thang máy ở nơi có gia tốc trọng trường \[g\text{ }=\text{ }10\text{ }m/{{s}^{2}}.\] Khi thang máy đứng yên con lắc dao động với chu kì 2 s. Nếu thang máy đang có gia tốc và chiều dương hướng lên với độ lớn \[a\text{ }=\text{ }4,4\text{ }m/{{s}^{2}}~\] thì động năng của con lắc biến thiên với chu kì là

Câu 27 [42254] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hoà, gia tốc a và li độ x của chất điểm liên hệ với nhau bởi hệ thức a= -4$π^2$x cm/$s^2$. Chu kì dao động bằng

Câu 28 [45076] - [Loga.vn]

Con lắc lò xo nằm ngang gồm vật nhỏ có khối lượng 100 g và lò xo có độ cứng 10 N/m đặt trên mặt phẳng nằm ngang có hệ số ma sát là 0,2. Lấy g = l0 m/s2. Đưa vật tới vị trí lò xo bị nén 10 cm rồi thả nhẹ. Ngay sau khi thả vật, nó chuyển động theo chiều dương. Tốc độ cực đại của vật nhỏ trong quá trình nó chuyển động theo chiều âm lần đầu tiên là

Câu 29 [42014] - [Loga.vn]

Một khung dây dẫn quay đều với tốc độ 150 vòng/phút quanh một trục trong một từ trường đều có cảm ứng từ \[\overrightarrow{B}\] vuông góc với trục quay của khung. Từ thông cực đại gửi qua khung là 10/π Wb. Suất điện động hiệu dụng trong khung là

Câu 30 [40772] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, gốc O ở vị trí cân bằng. Tại các thời điểm \[{{t}_{1}},\text{ }{{t}_{2}},\text{ }{{t}_{3~}}\] lò xo dãn a cm, 2a cm, 3a cm tương ứng với tốc độ của vật là \[v\sqrt{8}\,cm/s,\,v\sqrt{6}\,cm/s,\,\,v\sqrt{2}\,cm/s\]. Tỉ số giữa thời gian lò xo nén và lò xo dãn trong một chu kỳ gần với giá trị nào nhất:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook