Chi tiết đề thi

Kiểm tra Vậy Lí 11

doquangduy363
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
30
38 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [48409] - [Loga.vn]

Một ắcquy có suất điện động x=2 V. Khi mắc ắcquy này với một vật dẫn để tạo thành mạch điện kín thì nó thực hiện một công bằng 3,15.1$0^3$J để đưa điện tích qua nguồn trong 15 phút. Khi đó cường độ dòng điện trong mạch là

Câu 2 [41706] - [Loga.vn]

Một mạch điện kín gồm biến trở R và nguồn điện có suất điện động 30 V, điện trở trong r = 5 Ω. Thay đổi giá trị của biến trở thì công suất tiêu thụ cực đại trên biến trở bằng

Câu 3 [48262] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện khi họat động bình thường có điện trở R = 100\[\Omega \] và cường độ dòng điện qua bếp là I = 5A Tính nhiệt lượng tỏa ra trong mỗi giờ

Câu 4 [48180] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Biết rằng khi điện trở mạch ngòai là $R_1$ = 5\[\Omega \], thì cường độ dòng điện chạy qua mạch là $I_1$ = 5A, còn khi điện trở mạch ngòai là $R_2$ = 2\[\Omega \], thì cường độ dòng điện chạy qua mạch là $I_2$ = Tính suất điện động và điện trở trong của nguồn điện.

Câu 5 [57310] - [Loga.vn]

Có mạch điện như hình vẽ.

Nguồn điện có suất điện điện $E$ và có điện trở trong r = 1W. Trên các bóng đèn có ghi: Đ1( 12V- 12W) ,Đ2(12V - 6W), R là một biến trở. Điều chỉnh biến trở để các đèn sáng bình thường. Nhiệt lượng tỏa ra ở mạch ngoài trong thời gian 5 phút.

Câu 6 [48236] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Mắc lần lượt từng điện trở $R_1$ = 4\[\Omega \], $R_2$ = 9\[\Omega \] vào 2 cực của 1 nguồn điện có suất điện động E và điện trở trong r không đổi thì thấy nhiệt lượng tỏa ra ở từng điện trở trong thời gian t = 5 phút đều bằng Q = 192 J. Tính E và r.

Câu 7 [38519] - [Loga.vn]

Tổng hợp các đơn vị đo lường nào sau đây không tương đương với đơn vị công suất trong hệ SI.

Câu 8 [48248] - [Loga.vn]

Trong phòng thí nghiệm chỉ có các tụ điện loại 2μF. Để lắp một thí nghiệm, người ta cần một điện dung 6μF. Có thể giải quyết bằng cách nào sau đây?

Câu 9 [48463] - [Loga.vn]

Một nguồn điện có suất điện động E = 6 (V), điện trở trong r = 2 (Ω), mạch ngoài có điện trở R. Để công suất tiêu thụ ở mạch ngoài là 4 (W) thì điện trở R phải có giá trị

Câu 10 [47720] - [Loga.vn]

Mắc một điện trở R = 2Ω vào bộ nguồn gồm hai nguồn giống nhau, mỗi nguồn có suất điện động E điện trở trong r. Nếu hai nguồn mắc nối tiếp thì dòng điện trong mạch là $I_ 1$ = 0,75A, nếu hai nguồn mắc song song thì cường độ dòng điện trong mạch là $I_2$ = 0,6A. Suất điện động của mỗi nguồn là

Câu 11 [48071] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một nguồn điện suất điện động E = 15V, có điện trở trong r = 0,5\[\Omega \] được mắc nối tiếp với mạch ngòai gồm 2 điện trở $R_1$ = 20\[\Omega \]và $R_2$ = 30\[\Omega \]mắc song song tạo thành mạch kín. Công suất của mạch ngòai là :

Câu 12 [48243] - [Loga.vn]

Người ta nối hai bản của một tụ điện có điện dung C với hai cực của một ácquy có hiệu điện thế bằng U .Câu nào sau đây là sai?

Câu 13 [58024] - [Loga.vn]

Một đoạn mạch kín gồm nguồn điện có suất điện động $\xi =12V,$ điện trở trong $r=2,5\Omega $ mạch ngoài gồm điện trở ${{R}_{1}}=0,5\Omega $ mắc nối tiếp với điện trở R. Công suất tiêu thụ trên điện trở R đạt giá trị lớn nhất là:

Câu 14 [48200] - [Loga.vn]

Một bóng đèn Đ:220V - 100W khi sáng bình thường nhiệt độ dây tóc là 200$0^0$C ,điện trở của đèn khi thắp sáng

Câu 15 [56939] - [Loga.vn]

Cho mạch điện kín gồm nguồn điện có suất điện động E, điện trở trong r và mạch ngoài là một biến trở R. Khi biến trở lần lượt có giá trị là R1 = 0,5 Ω hoặc R2 = 8Ω thì công suất mạch ngoài có cùng giá trị. Điện trở trong của nguồn điện bằng

Câu 16 [48459] - [Loga.vn]

Người ta mắc ba bộ pin giống nhau song song thì thu dược một bộ nguồn có suất điện động 9V và điện trở trong 3Ω. Mỗi pin có suất điện động và điện trở trong là:

Câu 17 [48412] - [Loga.vn]

Một nguồn điện có suất điện động \[\xi \]=3V, điện trở trong r =1 \[\Omega \] được nối với một điện trở R =1\[\Omega \] thành một mạch kín . Công suất của nguồn điện là

Câu 18 [48146] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời đúng. Một tụ điện phẳng được mắc vào hai cực của một nguồn điện có hiệu điện thế 500V. Ngắt tụ điện ra khỏi nguồn rồi kéo cho khoảng cách của hai bản tụ điện tăng gấp hai lần. Hiệu điện thế của tụ điện khi đó :

Câu 19 [48274] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện được sử dụng với hiệu điện thế 220V thì dòng điện có cường độ 4A Dùng bếp nàythì đun sôi được 2l nước từ nhiệt độ ban đầu 2$5^o$C trong thời gian 10 phút. Cho nhiệt dung riêng của nước là c = 4200J/ kg.$K^{-1}$. Hiệu suất của bếp là

Câu 20 [48457] - [Loga.vn]

Cho một mạch điện kín gồm 1 pin 1,5V có điện trở trong 0,5W nối với mạch ngoài điện trở 2,5W. Cường độ dòng điện trong toàn mạch là:

Câu 21 [47574] - [Loga.vn]

Mạch điện gồm một nguồn điện có suất điện động E =12V, điện trở trong r = 1\[\Omega \] , mạch ngoài có điện trở R = 5\[\Omega \]. Cường độ dòng điện trong mạch là :

Câu 22 [48221] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Hai bóng đèn có ghi ĐA ( 110V - 60W ) và ĐB ( 110V - 100W ). Muốn dùng nguồn điện có hiệu điện thế U = 220V để thắp sáng bình thường đồng thời 2 đèn trên thì phải mắc thêm 1 điện trở R bao nhiêu, theo cách nào kể sau? Khi mắc nối tiếp hai đèn với nguồn U

Câu 23 [47562] - [Loga.vn]

Mắc vào nguồn E = 12V điện trở $R_1$ = 6\[\Omega \] thì dòng điện trong mạch là 1,5A. Mắc thêm vào mạch điện trở $R_2$ song song với $R_1$ thì thấy công suất của mạch ngoài không thay đổi so với khi chưa mắc. Giá trị của $R_2$ là

Câu 24 [48266] - [Loga.vn]

Người ta cần tăng gấp đôi điện dung của một bộ tụ điện phẳng. Trong các cách sau đây, cách nào không thể áp dụng ?

Câu 25 [48195] - [Loga.vn]

Chọn câu trả lời ĐÚNG. Một bếp điện dùng điện 220V có 2 dây xoắn giống nhau R. Khi chỉ dùng 1 trong 2 dây thì công suất tỏa nhiệt là P = 800W. Xác định công suất tỏa nhiệt của bếp khi sử dụng hai dây : mắc nối tiếp, mắc song song vào nguồn điện

Câu 26 [48516] - [Loga.vn]

Câu nào sau đây không đúng?

Câu 27 [48465] - [Loga.vn]

Để bóng đèn loại 120V – 60W sáng bình thường ở mạng điện có hiệu điện thế là 220V, người ta phải mắc nối tiếp với bóng đèn một điện trở có giá trị

Câu 28 [48331] - [Loga.vn]

Trong các công thức về cường độ dòng điện không đổi I, công suất tiêu thụ P, nhiệt lượng tỏa ra trên vật dẫn tỏa nhiệt Q, định luật ôm trên R. Công thức nào đã viết sai?

Câu 29 [48230] - [Loga.vn]

Trong thời gian 4s có một điện lượng 1,5C dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc một bóng điện .Cường độ dòng điện qua đèn là

Câu 30 [24163] - [Loga.vn]

 Dùng một nguồn điện để thắp sáng lần lượt hai bóng đèn có điện trở ${{R}_{1}}=2\Omega $ và ${{R}_{2}}=8\Omega $ khi đó công suất tiêu thụ của hai bóng đèn đó như nhau. Điện trở trong của nguồn điện đó là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook