Chi tiết đề thi

KT giua ki toan 12 Chuong I

danbotrung
2 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
25
45 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [27291] - [Loga.vn]

Trục đối xứng của đồ thị hàm số \[y=-{{x}^{4}}+4{{x}^{2}}-3\] là

Câu 2 [27956] - [Loga.vn]

Cho hàm số  $y=\frac{3-x}{x-2}$. Chọn khẳng định đúng.

Câu 3 [616] - [Loga.vn]

Cho khối lăng trụ đứng $ABC.A'B'C'$ có $BB'=a,$ đáy ABC là tam giác vuông cân tại B và $AC=a\sqrt{2}.$ Tính thể tích V của khối lăng trụ đã cho.

Câu 4 [9751] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=x+\frac{1}{x}-2.$ Mệnh đề nào sau đây sai ?

Câu 5 [22900] - [Loga.vn]

Đồ thị của hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}+2\] có tâm đối xứng là: 

Câu 6 [28998] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y=-{{x}^{4}}+2{{x}^{2}}-1\] có dạng:

 

Câu 7 [35424] - [Loga.vn]

Hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}-7$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây ?

Câu 8 [20435] - [Loga.vn]

X, Y, Z là 3 este đều đơn chức, mạch hở không cho phản ứng tráng gương (trong đó X no, Y và Z có 1 liên kết đôi C = C trong phân tử). Đốt cháy 23,58 gam hỗn hợp E chứa X, Y, Z với O2 vừa đủ, sản phẩm cháy dẫn qua dung dịch Ba(OH)2 dư thấy khối lượng dung dịch giảm 137,79 gam so với trước phản ứng. Mặt khác, đun nóng 23,58 gam E với 200 ml dung dịch NaOH 1,5M (vừa đủ) thu được hỗn hợp F chỉ chứa 2 muối và hỗn hợp 2 ancol kế tiếp thuộc cùng một dãy đồng đẳng. Thêm NaOH rắn, CaO rắn dư vào F rồi nung thu được hỗn hợp khí G. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Vậy phần trăm khối lượng của khí có phân tử khối nhỏ trong G gần nhất với giá trị

Câu 9 [28967] - [Loga.vn]

Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi hàm số đó là hàm số nào ?

 

Câu 10 [26288] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình dưới đây:
Khẳng định nào dưới đây là đúng ?

Câu 11 [29957] - [Loga.vn]

Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y=\frac{4}{x-1}$ tại điểm có hoành độ $x=-1.$

Câu 12 [708] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên:

 

Khẳng định nào sau đây là khẳng định đúng?

Câu 13 [24525] - [Loga.vn]

Đồ thị hình bên là của hàm số nào ?


Câu 14 [135] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số \[f(x)=2{{x}^{3}}-6{{x}^{2}}-m+1\] có các giá trị cực trị trái dấu?

Câu 15 [5663] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=f\left( x \right)\] có đồ thị như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây đúng ? 


Câu 16 [35802] - [Loga.vn]

Vật thể nào trong các vật thể sau không phải khối đa diện ?

Câu 17 [40979] - [Loga.vn]

Tâm các mặt của một hình lập phương là các đỉnh của một hìn:

Câu 18 [40523] - [Loga.vn]

Hình lăng trụ có thể có số cạnh là số nào sau đây ?

Câu 19 [35812] - [Loga.vn]

Hình đa diện nào sau đây không có mặt phẳng đối xứng ?

Câu 20 [36254] - [Loga.vn]

Hình hộp chữ nhật chỉ có hai đáy là hai hình vuông có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng ?

Câu 21 [41548] - [Loga.vn]

Cho hình chóp có 20 cạnh. Tính số mặt của hình chóp đó.

Câu 22 [45598] - [Loga.vn]

Hình bên có bao nhiêu mặt ?

Câu 23 [36237] - [Loga.vn]

Tính tổng số đỉnh và số mặt của khối đa diện đều loại $\left\{ 5;3 \right\}$

Câu 24 [35792] - [Loga.vn]

Hỏi khối đa diện đều loại $\left\{ 4;3 \right\}$ có bao nhiêu mặt ?

Câu 25 [41122] - [Loga.vn]

Một khối chóp có thể tích bằng $\frac{{{a}^{3}}\sqrt{6}}{3}$ và chiều cao bằng $2a.$ Diện tích mặt đáy của khối chóp là:

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook