Chi tiết đề thi

Lịch Sử 7- Khó

ngoyencute2007
3 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
5
6 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50977] - [Loga.vn]

Hãy chọn câu trả lời sai:

Câu 2 [50982] - [Loga.vn]

Trường hợp nào sau đây là có ô nhiễm tiếng ồn?

Câu 3 [50876] - [Loga.vn]

Hãy xác định câu nào sau đây là sai?

Câu 4 [50641] - [Loga.vn]

Trong 5 giây một nguồn âm thực hiện được 250 dao động, tần số của nguồn âm này là:

Câu 5 [50975] - [Loga.vn]

Theo em kết luận nào sau đây là sai?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook