Chi tiết đề thi

long cao béo

anhlonglol111
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [16066] - [Loga.vn]

Cho hỗn hợp X gồm hai chất hữu cơ, no đơn chức, mạch hở (chứa C, H, O) tác dụng vừa đủ với 20 mL dung dịch NaOH 2M thu được một muối và một ancol. Đun nóng lượng ancol thu được với axit H2SO4 đặc ở 170°c thu được 0,015 mol anken (là chất khí ở điều kiện thường). Nếu đốt cháy lượng X như trên rồi cho sản phẩm qua bình đựng CaO dư thì khối lượng bình tăng 7,75 gam. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu 2 [31443] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây đồng biến trên \[\mathbb{R}\] ?

Câu 3 [48314] - [Loga.vn]

Tìm tọa độ giao điểm $I$ của đồ thị hàm số \[y=4{{x}^{3}}-3x\] với đường thẳng \[y=-x+2\].

Câu 4 [520] - [Loga.vn]

Lập phương trình của mặt phẳng đi qua \[A\left( 2;6;-3 \right)\] và song song với (Oyz).

Câu 5 [13416] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có bảng biến thiên như hình vẽ. Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số $y=f\left( x \right)$là

Câu 6 [35800] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)$ có đạo hàm $f'\left( x \right)={{\left( x+1 \right)}^{2}}{{\left( x-1 \right)}^{3}}\left( 2-x \right).$ Hỏi hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 7 [27172] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y={{x}^{2}}-x-2$ tại điểm có hoành độ $x=1$  là:

Câu 8 [44689] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{x}^{4}}-2{{x}^{2}}+3.$ Chọn phương án đúng trong các phương án sau.

Câu 9 [15145] - [Loga.vn]

Trên mặt nước, có hai nguồn kết hợp A, B dao động theo phương thẳng đứng với phương trình \[{{u}_{A}}={{u}_{B}}=2\cos \left( 20\pi t \right)mm\]. Tốc độ truyền sóng là 30 cm/s. Coi biên độ sóng không đổi khi sóng truyền đi. Phần tử M ở trên mặt nước cách hai nguồn lần lượt là 10,5 cm và 13,5 cm có biên độ dao động là

     A.                     B. 1 mm.                       C. 2 mm.                       D. 0 mm.

Câu 10 [28051] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=\frac{2x-1}{cx+d}$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau


Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook