Chi tiết đề thi

Luyện Thi 2001

noforyou7ahxh
0 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [11534] - [Loga.vn]

Người ta dùng một proton bắn phá hạt nhân X đang đứng yên tạo thành hai hạt α. Biết rằng các hạt α bay ra với cùng tốc độ và các vectơ vận tốc của chúng hợp với nhau một góc β. Góc β có thể nhận giá trị bằng

Câu 2 [47240] - [Loga.vn]

Hạt${}_{4}^{10}Be$ có khối lượng 10,0113u. Khối lượng của notron là mn = 1,0087u, khối lượng của hạt proton là mp = 1,0073u, 1u = 931,5 Mev/c2. Năng lượng liên kết riêng của hạt là

Câu 3 [40868] - [Loga.vn]

Nguyên tử khi hấp thụ một phôtôn có năng lượng \[\varepsilon ={{E}_{N}}-{{E}_{K}}\] sẽ

Câu 4 [47260] - [Loga.vn]

Để tăng cường sức mạnh hải quân, Việt Nam đã đặt mua của Nga 6 tàu ngầm hiện đại lớp ki-lô: HQ – 182 Hà Nội, HQ – 183 Hồ Chí Minh,… Trong đó HQ – 182 Hà Nội có công suất của động cơ là 4400 kW chạy bằng điêzen – điện. Nếu động cơ trên dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân ${}^{235}U$ với hiệu suất 20% và trung bình mỗi hạt ${}^{235}U$phân hạc tỏa ra năng lượng 200 MeV. Lấy $N_A$ = 6,023.1$0^{23}$. Coi trị số khối lượng nguyên tử tính theo u bằng số khối của nó. Thời gian tiêu thụ hết 0,5 kg ${}^{235}U$ là

Câu 5 [44885] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân 1H + 1H ® 2H + e+. Biết khối lượng nguyên tử của các đồng vị 1H, 2H và khối lượng của hạt e+ lần lượt là 1,007825 u, 2,014102 u và 0,0005486 u. Năng lượng của phản ứng đó gần với giá trị nào sau đây nhất ?

Câu 6 [47712] - [Loga.vn]

Một hạt nhân mẹ X phóng xạ anpha tạo thành một hạt nhân con Y. Ban đầu có một mẫu chất phóng xạ X nguyên chất. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc của số hạt nhân X theo thời gian được cho bởi hình trên trong đó $n_0$ > 0. Số hạt nhân con được tạo ra tại thời điểm t =3h là

Câu 7 [47829] - [Loga.vn]

Hạt nhân \[{}_{84}^{210}Po\] phóng xạ ra một hạt α rồi tạo thành hạt nhân X với chu kì bán rã là 138 ngày. Ban đầu có 0,2 g \[{}_{84}^{210}Po\]. Sau 690 ngày thì khối lượng hạt nhân X tạo thành có giá trị gần nhất là

Câu 8 [54014] - [Loga.vn]

Bắn hạt α có động năng 4,01 MeV vào hạt nhân $^{14}N$ đứng yên thì thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Phản ứng này thu năng lượng 1,21 MeV và không kèm theo bức xạ gamma. Biết tỉ số giữa tốc độ của hạt prôtôn và tốc độ của hạt X bằng 8,5. Lấy khối lượng các hạt nhân tính theo đơn vị u bằng số khối của chúng; c = 3.108 m/s; 1 u = 931,5 MeV/c2. Tốc độ của hạt X là

Câu 9 [45951] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân: \[{}_{2}^{4}He+{}_{7}^{14}N\to {}_{1}^{1}H+X\]. số prôtôn và nơtron của hạt nhân X lần lượt là

Câu 10 [57446] - [Loga.vn]

Dùng hạt α để bắn phá hạt nhân nhôm đứng yên, ta được hạt nhân phôtpho theo phản ứng: \[_{2}^{4}He+_{13}^{27}Al\to _{15}^{30}P+_{0}^{1}n\]. Cho mAl = 26,974 u; mP = 29,970 u; mHe = 4,0015 u; mn = 1,0087 u; 1 u = 931 MeV/c2. Bỏ qua động năng của các hạt sinh ra sau phản ứng. Tính động năng tối thiểu của hạt α (theo đơn vị MeV) để phản ứng này có thể xảy ra.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook