Chi tiết đề thi

lý thi thử 3

dorakid19122002
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [38898] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox. Hình vẽ bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của li độ x vào thời gian t. Tần số của dao động là

Câu 2 [5231] - [Loga.vn]

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox có vận tốc bằng không tại hai thời điểm liên tiếp t1 = 1,75 s và t2 = 2,5 s, tốc độ trung bình trong khoảng thời gian đó là 16 cm/s. Ở thời điểm t = 0, vận tốc v0 cm/s và li độ x0 cm của vật thỏa mãn hệ thức:

Câu 3 [35990] - [Loga.vn]

Con lắc đơn gồm quả cầu nhỏ tích điện q và sợi dây không co giãn, không dẫn điện. Khi chưa có điện trường con lắc dao động điều hòa với chu kì 2 s. Sau đó treo con lắc vào điện trường đều, có phương thẳng đứng thì con lắc dao động điều hòa với chu kì 4 s. Khi treo con lắc trong điện trường có cường độ điện trường như trên và có phương ngang thì chu kì dao động điều hòa của con lắc bằng:

Câu 4 [42443] - [Loga.vn]

Một vật dao động điều hòa với ω = 5 rad/s. Tại vị trí cân bằng truyền cho vật một vận tốc 15 cm/s theo chiều dương. Phương trình dao động là :

Câu 5 [37655] - [Loga.vn]

Một con lắc lò xo gồm lò xo có độ cứng 20 N/m và viên bi có khối lượng 0,2 kg dao động điều hòa. Tại thời điểm t, vận tốc và gia tốc của viên bi lần lượt là 20 cm/s và \[2\sqrt{3}\]\[\text{m/}{{\text{s}}^{\text{2}}}\text{.}\] Biên độ dao động của viên bi là

Câu 6 [40758] - [Loga.vn]

Hai dao động cùng phương, cùng tần số, có biên độ lần lượt là Α và \[A\sqrt{3}\] . Biên độ dao động tổng hợp bằng 2A khi độ lệch pha của hai dao động bằng

Câu 7 [46398] - [Loga.vn]

Một chất điểm M chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O, bán kính R = 10 cm nằm trong mặt phẳng tọa độ Oxy theo chiều ngược chiều kim đồng hồ với tốc độ góc w = 2p (rad/s). Tại thời điểm ban đầu, bán kính OM tạo với trục Ox góc $\pi /6$ như hình vẽ. Hình chiếu của điểm M trên trục Oy có tung độ biến đổi theo thời gian với phương trình

Câu 8 [30204] - [Loga.vn]

Tại nơi có gia tốc trọng trường là g, một con lắc lò xo treo thẳng đứng đang dao động đều hòa. Biết tại vị trí cân bằng của vật, độ dãn của lò xo là Δl. Tần số góc dao động của con lắc này là

Câu 9 [30362] - [Loga.vn]

Trong một thí nghiệm về hiện tượng cộng hưởng cơ ở trường phổ thông, người ta dùng 4 con lắc đơn được gắn trên một thanh ngang (có thể quay quanh một trục). Ba con lắc đơn A, B, C có chiều dài lần lượt là 25 cm, 64 cm và 81 cm; con lắc đơn thứ tư D được làm bằng một thanh kim loại mảnh có chiều dài thay đổi được và vật nặng có khối lượng khá lớn để khi nó dao động thì gây ra lực cưỡng bức tuần hoàn tác dụng lên ba con lắc kia làm chúng bị dao động cưỡng bức. Lấy g = 9,78 $m/{{s}^{2}}$ . Điều chỉnh con lắc D để nó dao động với tần số 0,63 Hz thì con lắc bị dao động mạnh nhất là:

Câu 10 [54615] - [Loga.vn]

Một học sinh dùng đùng đồng hồ bấm giây có độ chia nhỏ nhất là 0,01s và thước milimet có độ chia là 1mm để thực hành xác định gia tốc trọng trường tại điểm ở gần mặt đất. Sau ba lần thả vật ở ở độ cao h bất kỳ, kết quả thí nghiệm thu được như sau: h1 = 200cm; h2 = 250cm; h3 = 300cm; t1 = 0,64s; t2 = 0,72s; t3 = 0,78s. Bỏ qua sức cản không khí, cách viết đúng giá trị gia tốc trọng trường là:

Câu 11 [37587] - [Loga.vn]

Trên sợi dây có chiều dài $\ell $, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là v không đối. Tần số của sóng là

Câu 12 [40749] - [Loga.vn]

Giả sử A và Β là hai nguồn sóng kết hợp có cùng phương trình dao động là u = Acosωt. Xét điểm M bất kỳ trong môi trường cách A một đoạn \[{{d}_{1}}\]  và cách B một đoạn \[{{d}_{2}}.\] Độ lệch pha của hai dao động của hai sóng khi đến M là:

Câu 13 [56873] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm giao thoa sóng nước, hai nguồn kết hợp A và B cách nhau 20 cm dao động cùng pha . Bước sóng\[~\lambda \] = 4 cm. Điểm M trên mặt nước nằm trên đường trung trực của A, B dao động cùng pha với nguồn. Giữa M và trung điểm I của đoạn AB còn có một điểm nữa dao động cùng pha với nguồn. Khoảng cách MI là

Câu 14 [38021] - [Loga.vn]

Trên mặt nước có hai nguồn dao động M và N cùng pha, cùng tần số f = 15 Hz. Tại điểm S cách M 30 cm, cách N 24 cm, dao động có biên độ cực đại. Giữa S và đường trung trực của MN còn có ba dây không dao động. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là

Câu 15 [45870] - [Loga.vn]

Một nguồn âm đặt ở miệng một ống hình trụ có đáy bịt kín. Tăng dần tần số của nguồn bắt đầu từ giá trị 0. Khi tần số nhận các giá trị $f_1$ và tiếp theo là $f_2$ ; $f_3$; $f_4$ thì ta nghe được âm to nhất. Chọn tỷ số đúng?

Câu 16 [38659] - [Loga.vn]

Phương trình sóng hình sin truyền theo trục Ox có dạng \[u=8\cos \pi \left( \frac{t}{0,1}-\frac{x}{50} \right)\,cm\], trong đó x tính bằng cm, t đo bằng giây. Tốc độ truyền sóng bằng:

Câu 17 [32772] - [Loga.vn]

Sóng dừng hình sin trên một sợi dây với bước sóng λ , biên độ của điểm bụng là A. Gọi C và D là hai điểm mà phần tử dây tại đó có biên độ tương ứng là \[\frac{A}{2}\] và \[\frac{A\sqrt{3}}{2}\]. Giữa C và D có hai điểm nút và một điểm bụng. Độ lệch pha của dao động giữa hai phần tử C và D là

Câu 18 [30364] - [Loga.vn]

Sóng dừng trên một sợi dây có biên độ ở bụng là 40 mm. Xét hai phần tử M, N trên dây có biên độ $20\sqrt{3}\,\,mm$ cách nhau 5 cm, người ta nhận thấy giữa M và N các phần tử dây luôn dao động với biên độ nhỏ hơn $20\sqrt{3}\,\,mm$. Bước sóng của sóng truyền trên dây là:

Câu 19 [54012] - [Loga.vn]

Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi vào hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm biến trở R, tụ điện có điện dung C và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Ứng với mỗi giá trị của R, khi L = L1 thì trong đoạn mạch có cộng hưởng, khi L = L2 thì điện áp hiệu dụng giữa hai đầu cuộn cảm đạt giá trị cực đại. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của ∆L = L2 – L1 theo R. Giá trị của C là

Câu 20 [45384] - [Loga.vn]

Đoạn mạch điện xoay chiều AB chỉ chứa một trong các phần tử: điện trở thuần, cuộn dây hoặc tụ điện. Khi đặt hiệu điện thế u = U0sin (ωt + π/6) lên hai đầu A và B thì dòng điện trong mạch có biểu thức i = I0sin(ωt - π/3) . Đoạn mạch AB chứa

Câu 21 [46802] - [Loga.vn]

Một động cơ điện xoay chiều tiêu thụ công suất 1,5 kW và có hiệu suất 80%. Trong 30 phút, động cơ sinh ra công cơ học là

Câu 22 [43999] - [Loga.vn]

Cho đoạn mạch AB gồm biến trở R, cuộn dây không thuần cảm với độ tự cảm \[L=\frac{0,6}{\pi }H\], và có điện dung \[\frac{{{10}^{-3}}}{3\pi }F\], mắc nối tiếp. Đặt điện áp xoay chiều \[u=U\sqrt{2}\cos \left( 100\pi t \right)\] (U không thay đổi) vào hai đầu A, B. Thay đổi giá trị biến trở R ta thu được đồ thị phụ thuộc của công suất tiêu thụ trên mạch vào giá trị R theo đường (1). Nối tắt cuộn dây và tiếp tục thay đổi R ta thu được đồ thị (2) biểu diễn sự phụ thuộc của công suất trên mạch vào giá trị R. Điện trở thuần của cuộn dây là

Câu 23 [45998] - [Loga.vn]

Đoạn mạch xoay chiều với điện áp hai đầu đoạn mạch ổn định có RLC (L thuần cảm) mắc nối tiếp. Biết điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch lệch pha là φ = π/6 so với cường độ dòng điện qua mạch. Ở thời điểm t, điện áp tức thời ở hai đầu đoạn mạch chứa LC là $u_{LC}$ =$100\sqrt{3}V$ và điện áp tức thời hai đầu điện trở R là uR = 100 V. Điện áp cực đại hai đầu điện trở R là

Câu 24 [43991] - [Loga.vn]

Khi mắc tụ điện C với cuộn cảm có độ tự cảm $L_1$ thì tần số dao động riêng của mạch dao động bằng 20 MHz còn khi mắc với cuộn cảm có độ tự cảm $L_2$ thì tần số dao động riêng của mạch dao động bằng 30 MHz. Khi mắc tụ điện C với cuộn cảm có độ tự cảm $L_3$ = 8$L_1$ + 7$L_2$ thì tần số dao động riêng của mạch dao động bằng

Câu 25 [42216] - [Loga.vn]

Một máy biến áp lí tưởng, trong đó các cuộn sơ cấp và thứ cấp theo thứ tự: \[{{N}_{1}}\]  và \[{{N}_{2}}\] là số vòng dây, \[{{U}_{1}}\] và \[{{U}_{2}}~\] là điện áp hiệu dụng, \[{{I}_{1}}~\] và \[{{I}_{2}}~\] là giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện. Khi cuộn thứ cấp nối với điện trở thuần R thì

Câu 26 [35775] - [Loga.vn]

Một đoạn dây dẫn thẳng dài 10cm mang dòng điện cường độ 0,75A, đặt trong từ trường đều có đường sức từ vuông góc với dây dẫn. Biết lực từ tác dụng lên đoạn dây là 0,03N thì cảm ứng từ có độ lớn bằng:

Câu 27 [44144] - [Loga.vn]

Mạch dao động LC có tụ \[C=\frac{{{10}^{-4}}}{\pi }F\]. Để tần số của mạch là 500 Hz thì cuộn cảm phải có độ tự cảm là

Câu 28 [44772] - [Loga.vn]

 

Cho mạch điện như hình vẽ nguồn điện có suất điện động $\xi =12V$, điện trở trong $1\Omega $, ${{R}_{2}}=12\Omega $ là bình điện phân đựng dung dịch $AgN{{O}_{3}}$ với điện cực Anôt là bạc, ${{R}_{1}}=3\Omega $, ${{R}_{3}}=6\Omega $ . Cho Ag có A=108g/mol, n = 1. Khối lượng Ag bám vào catot sau 16 phút 5 giây là

Câu 29 [32833] - [Loga.vn]

Khi điện tích dịch chuyển trong điện trường đều theo chiều đường sức thì nó nhận được công là 10 J, khi dịch chuyển tạo với chiều đường sức ${{60}^{0}}$  trên cùng độ dài quãng đường thì nó nhận được một công là

Câu 30 [37566] - [Loga.vn]

Một thấu kính thủy tinh trong suốt có chiết suất n = 1,5, hai mặt lõm cùng bán kính cong đặt trong không khí. Đặt một vật AB trước và vuông góc với trục chính cả thấu kính cho ảnh cao bằng 0,8 lần vật. Dịch vật đi một đoạn thấy ảnh dịch khỏi vị trí cũ 12 cm và cao bằng 2/3 lần vật. Bán kính cong của thấu kính có giá trị là

Câu 31 [57470] - [Loga.vn]

Một lượng hỗn hợp gồm hai đồng vị với số lượng hạt nhân ban đầu như nhau. Đồng vị thứ nhất có chu kì bán rã là 2,4 ngày, đồng vị thứ hai có chu kì bán rã là 40 ngày. Sau thời gian t1 thì có 87,75% số hạt nhân trong hỗn hợp bị phân rã, sau thời gian t2 thì có 75% số hạt nhân của hỗn hợp bị phân rã. Tìm tỉ số t1/t2.

    

Câu 32 [55790] - [Loga.vn]

Trong một vụ thử hạt nhân, quả bom hạt nhân sử dụng sự phân hạch của đồng vị $_{92}^{235}U$ với hệ số nhân nơtron là k (k > 1). Giả sử $_{92}^{235}U$ phân hạch trong mỗi phản ứng tạo ra 200 MeV. Coi lần đầu chỉ có một phân hạch và các lần phân hạch xảy ra đồng loạt. Sau 85 phân hạch thì quả bom giải phóng tổng cộng 343,87 triệu kWh. Giá trị của k là

Câu 33 [46735] - [Loga.vn]

Giả sử, một nhà máy điện hạt nhân dùng nhiên liệu urani ${}_{92}^{235}U$ . Biết công suất phát điện là 500 MW và hiệu suất chuyển hóa năng lượng hạt nhân thành điện năng là 20%. Cho rằng khi một hạt nhân urani \[{}_{92}^{235}U\] phân hạch thì toả ra năng lượng là 3,2.1$0^{-11}$ J. Lấy NA = 6,02.1$0^{23}$ mo$l^{-1}$ và khối lượng mol của \[{}_{92}^{235}U\]235 g/mol. Nếu nhà máy hoạt động liên tục thì lượng urani \[{}_{92}^{235}U\] mà nhà máy cần dùng trong 365 ngày là

Câu 34 [44572] - [Loga.vn]

Cho phản ứng hạt nhân:$T+D\to \alpha +n$. Biết năng lượng liên kết riêng của hai hạt nhân T và $\alpha $ lần lượt là 2,823 MeV; 7,076 MeV và độ hụt khối của hạt nhân D là 0,0024u. Năng lượng mà phản ứng này tỏa ra là

Câu 35 [23891] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa với ánh sáng đơn sắc, khi dùng ánh sáng có bước sóng ${{\lambda }_{1}}=0,6\mu m$ thì trên màn quan sát, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 5 là 2,5mm. Nếu dùng ánh sáng có bước sóng ${{\lambda }_{2}}$ thì khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vân sáng bậc 9 là 3,6 mm. Bước sóng ${{\lambda }_{2}}$ là:

Câu 36 [47329] - [Loga.vn]

Khi thực hiện thí nghiệm giao thoa Young với ánh sáng đơn sắc trong một bể chứa nước, người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 1,2 mm. Biết chiết suất của nước bằng 4/3 . Nếu rút hết nước trong bể thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

Câu 37 [61913] - [Loga.vn]

Câu 29:Một bể nước rộng có đáy nằm ngang, Chiều sâu của nước trong bể là 1,2 m. Một chùm ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt nước dưới góc tới i sao cho sini = 0,8. Chiết suất của nước đối với ánh sáng đỏ là 1,331 Và đối với ánh sáng tím là 1,343. Bề rộng của dải quang phổ dưới đáy bể là:

Câu 38 [47414] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước được tạo bởi hai nguồn sóng kết hợp dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng tại hai vị trí $S_1$ và $S_2$. Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 12 cm. Trên đoạn thẳng $S_1S_2$, hai điểm gần nhau nhất mà phần tử nước tại đó dao động với biên độ cực đại cách nhau

Câu 39 [47851] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm Yâng về giao thoa ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ . Trên màn quan sát tại điểm M có vận sáng bậc 4. Lần lượt tăng rồi giảm khoảng cách giữa hai khe một đoạn \[\Delta a\] sao cho vị trí vân trung tâm không thay đổi thì thấy M lần lượt có vân sáng bậc 5 và bậc k. k nhận giá trị nào sau đây : 

Câu 40 [57479] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 1mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5m. Ánh sáng chiếu đến hai khe gồm hai ánh sáng đơn sắc trong vùng ánh sáng khả kiến có bước sóng λ1 và λ2 = λ1 + 0,1μm. Khoảng cách gần nhất giữa hai vân sáng cùng màu với vân trung tâm là 7,5mm. Xác định λ1.

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook