Khi thực hiện thí nghiệm giao thoa Young với ánh sáng đơn sắc trong một bể chứa nước, người ta đo được khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là 1,2 mm. Biết chiết suất của nước bằng 4/3 . Nếu rút hết nước trong bể thì khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp là

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook