Chi tiết đề thi

môn toán 12

vuvannhat123
0 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
35
63 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [28058] - [Loga.vn]

Phương trình ${{\log }^{2}}_{2}x+4{{\log }_{\frac{1}{4}}}x-1=0$ có hai nghiệm ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$. Khi đó $K=2{{x}_{1}}{{x}_{2}}-3$ bằng

Câu 2 [27231] - [Loga.vn]

Đặt $a={{\log }_{2}}3,b={{\log }_{5}}3.$ Hãy biểu diễn ${{\log }_{6}}45$ theo a,b.

Câu 3 [48544] - [Loga.vn]

Cho các số thực dương a, b với a ≠ 1. Khẳng định nào sau đây là đúng ?

Câu 4 [9765] - [Loga.vn]

Tính giá trị của biểu thức $A={{9}^{{{\log }_{3}}6}}+{{10}^{1+\log 2}}-{{4}^{{{\log }_{16}}9}}.$ 

Câu 5 [14593] - [Loga.vn]

Sau Tết Đinh Dậu, bé An được tổng tiền lì xì là 12 triệu động. Bố An gửi toàn bộ số tiền trên của con vào ngân hàng với lãi suất ban đầu là 5%/năm, tiền lãi hàng năm được nhập vào gốc và sau một năm thì lãi suất tăng đề 0,2% so với năm trước đó. Hỏi sau 5 năm tổng tiền của bé An trong ngân hàng


Câu 6 [5572] - [Loga.vn]

Cho a là số thực dương khác 1. Mệnh đề nào dưới đây đúng với mọi số dương x, y ?

Câu 7 [27302] - [Loga.vn]

Tính giá trị của biểu thức \[N={{\log }_{a}}\sqrt{a\sqrt{a}}\]với \[0

Câu 8 [27795] - [Loga.vn]

Điều kiện nào của a cho dưới đây làm cho hàm số $f(x)\,=\,{{(1\,+\,\ln a)}^{x}}\,$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ ?

Câu 9 [17772] - [Loga.vn]

Tìm tập xác định của hàm số \[y={{\left( {{x}^{2}}-1 \right)}^{-2}}\]


Câu 10 [32004] - [Loga.vn]

Cho a, b là hai số thực khác 0.  Biết ${{\left( \frac{1}{125} \right)}^{{{a}^{2}}+4ab}}={{\left( \sqrt[3]{625} \right)}^{3{{a}^{2}}-10ab}}.$ Tính tỉ số $\frac{a}{b}$

Câu 11 [27983] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y={{e}^{\operatorname{s}\text{inx}}}.$ Mệnh đề nào sau đây là sai?

Câu 12 [4296] - [Loga.vn]

Nếu ${{\left( 7+4\sqrt{3} \right)}^{a-1}}

Câu 13 [27437] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số ${{\left( {{x}^{2}}-3x+2 \right)}^{\pi }}$ là:

Câu 14 [17770] - [Loga.vn]

Chị Hoa mua nhà trị giá 300 000 000 đồng bằng tiền vay ngân hàng theo phương thức trả góp với lãi suất 0,5% / tháng. Nếu cuối mỗi tháng bắt đầu từ tháng thứ nhất chị Hoa trả 5500000 đồng /tháng thì sau bao lâu chị Hoa trả hết số tiền trên


Câu 15 [14563] - [Loga.vn]

Gía trị của a sao cho phương trình ${{\log }_{2}}\left( x+a \right)=3$ có nghiệm $x=2$ là

    

Câu 16 [23911] - [Loga.vn]

Tập xác định của hàm số $y={{\left( 9-{{x}^{2}} \right)}^{\sqrt{2}}}$ là:

Câu 17 [24457] - [Loga.vn]

Hình bên là đồ thị của hàm số nào trong các hàm số sau đây ?

Câu 18 [46517] - [Loga.vn]

Tìm nghiệm của phương trình ${{\log }_{2}}\left( 3-2x \right)=3$ .

Câu 19 [5678] - [Loga.vn]

Hàm số \[y={{\left( 4{{x}^{2}}-1 \right)}^{-4}}\] có tập xác định là: 

Câu 20 [5141] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)={{\ln }^{2}}\left( {{x}^{2}}-2x+5 \right).$ Tìm các giá trị của x $f'\left( x \right)>0$.

Câu 21 [34011] - [Loga.vn]

Cho x, y là các số thực dương thỏa mãn $\ln x+\ln y\ge \ln \left( {{x}^{2}}+y \right)$ là các số thực dương thỏa mãn $P=x+y$. Tính giá trị nhỏ nhất của P.

Câu 22 [1837] - [Loga.vn]

Cho a, b là các số thực dương thỏa mãn ${{\log }_{4}}a={{\log }_{25}}b=\log \frac{4b-a}{2}.$ Tính giá trị $\frac{a}{b}$. 

Câu 23 [86] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu giá trị nguyên m để phương trình \[{{(8{{\sin }^{3}}x-m)}^{3}}=162\sin x+27m\] có nghiệm thỏa mãn \[0

Câu 24 [11853] - [Loga.vn]

Biết phương trình ${{\log }_{3}}\left( {{3}^{x}}-1 \right).\left[ 1+{{\log }_{3}}\left( {{3}^{x}}-1 \right) \right]=6$ có hai nghiệm là ${{x}_{1}}

Câu 25 [23072] - [Loga.vn]

Phương trình ${{\log }_{4}}{{\left( x+1 \right)}^{2}}+2={{\log }_{\sqrt{2}}}\sqrt{4-x}+{{\log }_{8}}{{\left( 4+x \right)}^{3}}$ có bao nhiêu nghiệm ?

Câu 26 [24547] - [Loga.vn]

Môt sinh viên muốn mua một cái laptop có giá 12,5 triệu đồng nên mỗi tháng gửi tiết kiệm vào ngân hàng 750.000 đồng theo hình thức lãi suất kép với lãi suất 0,72% một tháng. Hỏi sau ít nhất bao nhiêu tháng sinh viên đó có thể dùng số tiền gửi tiết kiệm để mua được laptop ?

Câu 27 [24384] - [Loga.vn]

Cho phương trình ${{4}^{\left| x \right|}}-\left( m+1 \right){{2}^{\left| x \right|}}+m=0.$ Điều kiện của m để phương trình có đúng 3 nghiệm phân biệt là:

Câu 28 [48382] - [Loga.vn]

Cho phương trình \[{{\left( 7+4~\sqrt{3} \right)}^{x}}^{^{2}+x-1}={{\left( 2+\sqrt{3} \right)}^{x}}^{-2}.\] Mệnh đề nào sau đây đúng ?

Câu 29 [15569] - [Loga.vn]

Tích giá trị tất cả các nghiệm của phương trình ${{\left( \log {{x}^{3}} \right)}^{2}}-2\log \sqrt{x}+1=0$ bằng

Câu 30 [13487] - [Loga.vn]

Cho phương trình ${{\log }_{0,5}}\left( m+6x \right)+{{\log }_{2}}\left( 3-2x-{{x}^{2}} \right)=0$ (m là tham số). Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của m để phương trình có nghiệm thực?

Câu 31 [45] - [Loga.vn]

Tìm số nguyên m nhỏ nhất để bất phương trình \[{{\log }_{3}}({{x}^{2}}+x+1)+2{{x}^{3}}\le 3{{x}^{2}}+{{\log }_{3}}x+m-1\](ẩn x) có ít nhất hai nghiệm phân biệt.

Câu 32 [20395] - [Loga.vn]

Bà Hoa gửi 100 triệu đồng vào tài khoản định kỳ tính lãi kép với lãi suất 8%/năm. Sau 5 năm bà rút toàn bộ tiền và dùng một nửa để sửa nhà, số tiền còn lại bà tiếp tục gửi vào ngân hàng. Tính số tiền lãi thu được sau 10 năm.

Câu 33 [3116] - [Loga.vn]

Bất phương trình $\ln \left( 2{{x}^{2}}+3 \right)>\ln \left( {{x}^{2}}+ax+1 \right)$ nghiệm đúng với mọi số thực x khi

Câu 34 [647] - [Loga.vn]

Với giá trị nào của tham số m thì phương trình ${{4}^{x}}-m{{.2}^{x+1}}+2m=0$ có 2 nghiệm ${{x}_{1}},{{x}_{2}}$ thỏa mãn ${{x}_{1}}+{{x}_{2}}=3?$ 

Câu 35 [24544] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $4{{\left( {{\log }_{2}}\sqrt{x} \right)}^{x}}+{{\log }_{2}}x+m\ge 0$ nghiêm đúng với mọi giá trị $x\in \left( 1;64 \right).$ 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook