Chi tiết đề thi

Nâng cao phi kim

vudquang80
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [50024] - [Loga.vn]

Khi thả một cây đinh sắt sạch vào dung dịch CuSO4 loãng, có hiện tượng sau:

Câu 2 [50821] - [Loga.vn]

Sau khi làm thí nghiệm, khí clo dư được loại bỏ bằng cách sục khí clo vào:

Câu 3 [50018] - [Loga.vn]

Các kim loại tác dụng được với dung dịch Cu(NO3)2 tạo thành kim loại đồng:

Câu 4 [49965] - [Loga.vn]

X là kim loại  nhẹ, dẫn điện tốt , phản ứng mạnh với dung dịch HCl, tan trong dung dịch kiềm và giải phóng H2. X là:

Câu 5 [49994] - [Loga.vn]

Hoà tan hỗn hợp gồm Fe và Cu vào dung dịch HCl (vừa đủ). Các sản phẩm thu được sau phản ứng là:

Câu 6 [50812] - [Loga.vn]

Phản ứng nào  xảy ra trong quá trình luyện gang

Câu 7 [49966] - [Loga.vn]

Nguyên liệu sản xuất nhôm là quặng :

Câu 8 [50058] - [Loga.vn]

Dung dịch ZnCl2 có lẫn tạp chất CuCl2, kim loại làm sạch dung dịch ZnCl2 là:

Câu 9 [50026] - [Loga.vn]

Cho các kim loại Fe, Cu, Ag, Al, Mg. Kết luận nào sau đây là SAI :

Câu 10 [50819] - [Loga.vn]

Dung dịch NaOH có phản ứng với tất cả các chất trong dẫy chất nào sau đây ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook