Chi tiết đề thi

Nguyên Hàm, tích phân

Huongdoan
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [713] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$có bảng biến thiên như hình vẽ.

 

Câu 2 [31761] - [Loga.vn]

Cho hàm số $y=f\left( x \right)$ xác định, liên tục trên $\mathbb{R}$  đạo hàm $y'=f'\left( x \right)$ có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng ?

Câu 3 [27232] - [Loga.vn]

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y={{x}^{3}}-2x+3\text{ }\left( C \right)$ tại điểm $M\left( 1;2 \right)$ là:

Câu 4 [13610] - [Loga.vn]

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào sau đây?


Câu 5 [41093] - [Loga.vn]

 Hàm số $y=\frac{-2x+1}{x-3}$ có bao nhiêu điểm cực trị ?

Câu 6 [34101] - [Loga.vn]

Tìm M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+35\] trên đoạn \[\left[ -4;4 \right]\].

Câu 7 [182] - [Loga.vn]

 Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=x+\sqrt{12-3{{x}^{2}}}$

Câu 8 [24542] - [Loga.vn]

Tìm số giao điểm n của đồ thị hàm số $y={{x}^{2}}\left| {{x}^{2}}-3 \right|$ và đường thẳng $y=2.$ 

Câu 9 [27909] - [Loga.vn]

Chọn câu khẳng định đúng trong các câu sau:

Câu 10 [46667] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \[y=m{{x}^{3}}+{{x}^{2}}+\left( {{m}^{2}}-6 \right)x+1\] đạt cực tiểu tại \[x=1\].

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook