Chi tiết đề thi

Nguyễn Helloasn

anhnguyen15122003
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
3
5 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [65370] - [Loga.vn]

Cho hình lăng trụ tam giác đều ABC. A 'B 'C ' có AB = a, góc giữa đường thẳng A 'C và mặt phẳng (ABC) bằng 450. Thể tích của khối lăng trụ ABC. A’B 'C ' bằng

Câu 2 [53026] - [Loga.vn]

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy là tam giác đều cạnh $2a,\,\,SC\bot (ABC)$, góc giữa $SA$ và mặt phẳng $\left( ABC \right)$ bằng ${{60}^{0}}.$ Thể tích của khối chóp $S.ABC$ bằng

Câu 3 [57940] - [Loga.vn]

Hình lập phương có tất cả bao nhiêu mặt phẳng đối xứng.

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook