Chi tiết đề thi

nguyễn văn nguyễn

baotaithan1234
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
7
13 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [24796] - [Loga.vn]

Đạo hàm của hàm số \[y=\sqrt{x+1}.\ln x\] là:

Câu 2 [24806] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\left( x+1 \right).{{e}^{3x}}\]. Hệ thức nào sau đây đúng?

Câu 3 [16578] - [Loga.vn]

Cho hàm số có đạo hàm tại điểm $x=1$ (với $a,b\in R$). Giá trị của biểu thức $P=2a-5b$ bằng:

  

Câu 4 [27187] - [Loga.vn]

 Đạo hàm bậc 21 của hàm số $f\left( x \right)=c\text{os}\left( x+a \right)$ là:

Câu 5 [23231] - [Loga.vn]

Tính đạo hàm cấp 2018 của hàm số $y={{e}^{2x}}$.

Câu 6 [5687] - [Loga.vn]

Hàm số nào trong các hàm số sau không có đạo hàm trên \[\mathbb{R}\].

Câu 7 [15044] - [Loga.vn]

Tìm đạo hàm của hàm số $y=\frac{2{{x}^{2}}+2x+3}{{{x}^{2}}+x+3}.$ 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook