Chi tiết đề thi

Oxi Ozon Lưu Huỳnh

kiettannguyena6
7 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(1)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [53498] - [Loga.vn]

Cho bột Cu vào dung dịch Fe2(SO4)3 thì có hiện tượng:

Câu 2 [53459] - [Loga.vn]

CFC là:

Câu 3 [53467] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Dung dịch H2S để lâu trong không khí sẽ có hiện tượng:

Câu 4 [53500] - [Loga.vn]

Để tách SO2 khỏi hỗn hợp SO2, SO3, O2 ta dùng hoá chất là:

Câu 5 [53457] - [Loga.vn]

Ozon là một trong những chất có tính chất oxi hoá mạnh. So sánh tính oxi hoá của ozon với iot, oxi và flo:

Câu 6 [53495] - [Loga.vn]

Chọn câu sai.

Câu 7 [53496] - [Loga.vn]

Để phân biệt hai khí: SO2 và CO2 có thể dùng:

Câu 8 [53463] - [Loga.vn]

Lưu huỳnh đioxit có tính chất hoá học đặc trưng là:

Câu 9 [53455] - [Loga.vn]

Trong phân tử ozon có liên kết.

Câu 10 [53461] - [Loga.vn]

Chọn câu sai.

Câu 11 [53464] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Axit sunfurơ có các đặc tính là:

Câu 12 [53497] - [Loga.vn]

Cho bột Fe vào dung dịch CuSO4 thì có hiện tượng:

Câu 13 [53465] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Đặt hệ số thích hợp vào phản ứng sau:

SO2 + KMnO4 + H2O → K2SO4 + MnSO4 + H2SO4

Câu 14 [53489] - [Loga.vn]

Trong công nghiệp, SO2 được điều chế bằng:

Câu 15 [53491] - [Loga.vn]

Cho khí H2S đi vào dung dịch muối Pb(NO3)2, có hiện tượng:

Câu 16 [53466] - [Loga.vn]

Hiđro sunfua có các lí tính là:

Câu 17 [53454] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Đặc điểm cấu tạo của nguyên tử oxi.

Câu 18 [53462] - [Loga.vn]

Phân tử lưu huỳnh khi tham gia phản ứng sẽ thể hiện tính chất hoá học đặc trưng là:

Câu 19 [53488] - [Loga.vn]

Chọn câu sai. Lưu huỳnh đioxit có các lí tính là:

Câu 20 [53445] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây về oxi là không thật.

Đánh giá, bình luận
Điểm đánh giá trung bình

5

0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
0%
(0)
100%
(1)

Hay hơi khó

Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook