Chi tiết đề thi

ôn 1242352 66

Bunhh26
1 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [11088] - [Loga.vn]

Chất có nhiều trong quả chuối xanh là

Câu 2 [7116] - [Loga.vn]

Sản phẩm cuối cùng khi thủy phân tinh bột là

Câu 3 [32864] - [Loga.vn]

Dãy gồm các dung dịch đều tham gia phản ứng tráng bạc là:

Câu 4 [7345] - [Loga.vn]

Đường fructozơ có nhiều trong mật ong, ngoài ra còn có trong các loại hoa quả và rau xanh như ổi, cam, xoài, rau diếp xoắn, cà chua... rất tốt cho sức khỏe. Công thức phân tử của fructozơ là

Câu 5 [7117] - [Loga.vn]

Chất có công thức phân tử C6H12O6 là

Câu 6 [5013] - [Loga.vn]

X là sản phẩm sinh ra khi cho fructozơ tác dụng với H2 Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y gồm: ancol metylic, glixerol và X thu được 5,6 lít khí CO2 (đktc). Cũng m gam Y trên cho tác dụng với Na dư thu được tối đa V lít khí H2 (đktc). Giá trị của V là

Câu 7 [38371] - [Loga.vn]

Dãy các chất đều tác dụng với dung dịch nước Br2 là.

Câu 8 [7318] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 9 [32865] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu 10 [30716] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây sai?
 

Câu 11 [5160] - [Loga.vn]

Trong phân tử của cacbohyđrat luôn có

Câu 12 [7121] - [Loga.vn]

Chất không tan được trong nước ở nhiệt độ thường là

Câu 13 [20049] - [Loga.vn]

Để chứng minh trong phân tử của glucozo có nhiều nhóm hiđroxyl (-OH), người ta cho dung dịch glucozơ phản ứng với

Câu 14 [10010] - [Loga.vn]

Thuốc thử dùng để phân biệt hai lọ mất nhãn đựng dung dịch glucozơ và dung dịch fructozơ là:

Câu 15 [36134] - [Loga.vn]

Bệnh nhân phải tiếp đường (tiêm hoặc truyền dung dịch đường vào tĩnh mạch), đó là loại đường nào?
 

Câu 16 [23645] - [Loga.vn]

Hóa chất nào sau đây không được dùng khi sản xuất saccarozơ trong công nghiệp từ cây mía?

Câu 17 [18812] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không thủy phân trong môi trường axit?

Câu 18 [6978] - [Loga.vn]

Trong điều kiện thuờng, X là chất rắn, dạng sợi màu trắng. Phân tử X có cấu trúc mạch không phân nhánh, không xoắn. Thủy phân X trong môi axit, thu đuợc glucozo. Tên gọi của X là

Câu 19 [38376] - [Loga.vn]

Cacbohiđrat nào sau đây có độ ngọt cao nhất?
 

Câu 20 [30956] - [Loga.vn]

Để tráng một lớp bạc lên ruột phích, người ta cho chất X phản ứng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đun nóng. Chất X là
 

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook