Chi tiết đề thi

ôn tập chương 2

nn5723123
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
15
19 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [40794] - [Loga.vn]

Một nguồn phát sóng cơ dao động theo phương trình \[u=5\cos 4\pi t\,cm\]. Biết dao động tại hai điểm gần nhau nhất trên cùng một phương truyền sóng cách nhau 1m có độ lệch pha là \[\frac{\pi }{3}\]. Tốc độ truyền của sóng đó là:

Câu 2 [30508] - [Loga.vn]

Một sóng âm truyền trong không khí với tốc độ 340 m/s và bước sóng 34 cm. Tần số của sóng âm này là

Câu 3 [37532] - [Loga.vn]

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

Câu 4 [40735] - [Loga.vn]

Tốc độ truyền sóng cơ phụ thuộc

Câu 5 [55808] - [Loga.vn]

Một sợi dây căng ngang đang có sóng dừng. Sóng truyền trên dây có bước sóng\[\lambda \] . Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là

Câu 6 [54659] - [Loga.vn]

Một sóng âm truyền trong không khí. Mức cường độ âm tại điểm M và tại điểm N lần lượt là 20 dB và 60 dB. Cường độ âm tại N lớn hơn cường độ âm tại M

Câu 7 [55916] - [Loga.vn]

Trên sợi dây đàn hai đầu cố định, dài l = 100 cm, đang xảy ra sóng dừng. Cho tốc độ truyền sóng trên dây đàn là 450 m/s. Tần số âm cơ bản do dây đàn phát ra bằng

Câu 8 [47442] - [Loga.vn]

Bước sóng là khoảng cách giữa hai điểm

Câu 9 [42246] - [Loga.vn]

Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước có tần số f = 20 Hz, tốc độ truyền sóng là 160 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên một hướng truyền sóng lệch pha nhau π/8 thì cách nhau là

Câu 10 [56424] - [Loga.vn]

Hoạt động nào sau đây là kết quả của việc truyền thông tin bằng sóng vô tuyến?

Câu 11 [30498] - [Loga.vn]

Một nguồn sóng có có phương trình u = Acos(ωt + φ) lan truyền với bước sóng l. Tại điểm M cách nguồn sóng một đoạn x có phương trình sóng là

Câu 12 [38849] - [Loga.vn]

Âm do các nhạc cụ khác nhau phát ra luôn khác nhau về:

Câu 13 [38697] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai khi nói về sóng âm:

Câu 14 [47179] - [Loga.vn]

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng:

Câu 15 [37579] - [Loga.vn]

Xét một sóng ngang truyền trên một sợi dây đàn hồi có bước sóng bằng chiều dài dây. Trên dây có sóng dừng nếu

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook