Chi tiết đề thi

ôn tập chương 2

nn5723123
2 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [4821] - [Loga.vn]

Đimetylamin có công thức là

Câu 2 [23568] - [Loga.vn]

Cho các cấu hình electron sau

(a) [Ne]3s1                 (b) [Ar]4s2        (c) 1s22s1                (d) [Ne]3s23p1

Các cấu hình trên lần lượt ứng với các nguyên tử (biết số hiệu nguyên tử 20Ca, 3Li, 13Al, 11Na)

Câu 3 [8508] - [Loga.vn]

Chất nào sau đây không có trạng thái khí, ở nhiệt độ thường?

Câu 4 [28479] - [Loga.vn]

Chất khí ở điều kiện thường là

Câu 5 [28699] - [Loga.vn]

Muối mononatri của amino axit nào sau đây được dùng làm bột ngọt (mì chính)?

Câu 6 [52237] - [Loga.vn]

Dung dịch nào sau đây làm quỳ tím đồi thành màu xanh?

Câu 7 [6927] - [Loga.vn]

Glyxin là amino axit

Câu 8 [23540] - [Loga.vn]

Đặc điểm giống nhau giữa glucozơ và saccarozơ là

Câu 9 [6713] - [Loga.vn]

Nhận định nào sau đây là đúng?

Câu 10 [23566] - [Loga.vn]

Dung dịch saccarozơ có thể tác dụng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook