Chi tiết đề thi

ôn tập chương 2 lý 12

RiBDen
2 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
20
25 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [47040] - [Loga.vn]

Khi nói về sóng âm, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 2 [41668] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Câu 3 [37764] - [Loga.vn]

Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 4 [30496] - [Loga.vn]

Sóng dọc là sóng

Câu 5 [4631] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây đàn hồi đang có sóng dừng, khoảng cách giữa hai nút sóng liền kề bằng:

Câu 6 [42215] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ. Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng

Câu 7 [34255] - [Loga.vn]

Sóng cơ là

Câu 8 [16233] - [Loga.vn]

Tai con người có thể nghe được những âm có tần số nằm trong khoảng

Câu 9 [43952] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai về sóng âm?

Câu 10 [38748] - [Loga.vn]

Trong sóng cơ, sóng dọc truyền được trong các môi trường:

Câu 11 [30500] - [Loga.vn]

Sợi dây đàn hồi có một đầu cố định, một đầu tự do, chiều dài l. Để sóng dừng với bước sóng $\lambda $ xảy ra trên sợi dây này thì

Câu 12 [43783] - [Loga.vn]

Để phân biệt được sóng ngang và sóng dọc ta dựa vào

Câu 13 [46001] - [Loga.vn]

Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu 14 [38754] - [Loga.vn]

Chọn phát biểu sai:

Câu 15 [33508] - [Loga.vn]

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi thì khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp theo phương dọc theo sợi dây bằng

Câu 16 [31804] - [Loga.vn]

Giao thoa ở mặt nước với hai nguồn sóng kết hợp đặt tại A và B dao động điều hòa cùng pha theo phương thẳng đứng. Sóng truyền ở mặt nước có bước sóng λ . Cực tiểu giao thoa nằm tại những điểm có hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn tới đó bằng:

Câu 17 [39377] - [Loga.vn]

Trong hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn cùng pha, những điểm tại đó dao động có biên độ cực đại là những điểm mà hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn truyền tới bằng

Câu 18 [42179] - [Loga.vn]

Trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến, biến điệu sóng điện từ là

Câu 19 [5404] - [Loga.vn]

Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 20 [36282] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sai khi nói về sóng điện từ?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook