Chi tiết đề thi

ôn tập hàm số cơ bản

nn5723123
1 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
10
18 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [23915] - [Loga.vn]

Hàm số nào sau đây không có cực trị ?

Câu 2 [23843] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số $y=\frac{3x+2}{x-2}$ có tiệm cận đứng là:

Câu 3 [49412] - [Loga.vn]

Tập hợp các giá trị m để hàm số $y=\frac{m{{x}^{2}}+6x-2}{x+2}$ có tiệm cận đứng là:

Câu 4 [39156] - [Loga.vn]

Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $y=2c\text{os}\frac{x}{2}+\operatorname{s}\text{inx}+1.$

Câu 5 [5460] - [Loga.vn]

Cho hàm số $f\left( x \right)={{x}^{3}}-3x+1$.Tìm khẳng định đúng.

    

Câu 6 [413] - [Loga.vn]

Đồ thị hàm số \[y={{x}^{4}}-5{{x}^{2}}+4\] cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm ?

Câu 7 [35400] - [Loga.vn]

Đường cong cho trong hình vẽ là đồ thị của hàm số nào trong $4$ hàm số sau đây ?

Câu 8 [34101] - [Loga.vn]

Tìm M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \[y={{x}^{3}}-3{{x}^{2}}-9x+35\] trên đoạn \[\left[ -4;4 \right]\].

Câu 9 [46551] - [Loga.vn]

Hàm số \[y=\sqrt{8+2x-{{x}^{2}}}\] đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

Câu 10 [31462] - [Loga.vn]

Cho hàm số \[y=\frac{\sqrt{{{x}^{2}}-1}}{x}.\]. Hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook