Chi tiết đề thi

ôn thi kt 121

tuan1204
1 lượt thi
Vật Lý
Trung bình
(0)
40
50 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [3264] - [Loga.vn]

Một sóng cơ có tần số f, truyền trên dây đàn hồi với tốc độ truyền sóng v và bước sóng λ . Hệ thức đúng là

Câu 2 [39331] - [Loga.vn]

Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước với bước sóng λ. Khoảng cách giữa hai điểm gần nhất trên phương truyền sóng dao động cùng pha bằng

Câu 3 [47183] - [Loga.vn]

Lượng năng lượng được sóng âm truyền trong một đơn vị thời gian qua một đơn vị diện tích đặt vuông góc với phương truyền âm gọi là:

Câu 4 [36262] - [Loga.vn]

Sóng của đài FM phát trên tần số 300 kHz. Kênh phát của đài này có bước sóng là

Câu 5 [30194] - [Loga.vn]

Xét hiện tượng sóng dừng trên dây đàn hồi nhẹ AB. Đầu A dao động theo phương vuông góc sợi dây với biên độ A. Khi đầu B cố định, sóng phản xạ tại B

Câu 6 [47446] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2 m, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Biết sóng truyền trên dây có tần số 100 Hz và tốc độ 80 m/s. Số bụng sóng trên dây là

Câu 7 [47237] - [Loga.vn]

Sóng ngang (cơ học) truyền được trong các môi trường

Câu 8 [37761] - [Loga.vn]

Sóng cơ truyền trong một môi trường dọc theo trục Ox với phương trình u = cos(20πt - 2πx) (cm) (x tính bằng mét, t tính bằng giây). Vận tốc truyền sóng này trong môi trường trên bằng

Câu 9 [46844] - [Loga.vn]

Trong thí nghiệm về giao thoa sóng nước, hai nguồn A và B cách nhau 16 cm, dao động điều hòa theo phương vuông góc mặt nước với cùng phương trình $u=2\cos 16\pi t$ (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 12 cm/s. Trên đoạn AB, số điểm dao động với biên độ cực đại là.

Câu 10 [29552] - [Loga.vn]

Gọi $\text{ }\!\!\lambda\!\!\text{ }$ là bước sóng. Xét sóng truyền trên dây đàn hồi dài vô hạn, khoảng cách giữa 2 gợn sóng lồi kề nhau là

Câu 11 [41273] - [Loga.vn]

Sóng phản xạ

Câu 12 [45724] - [Loga.vn]

Trong sóng cơ, tốc độ truyền sóng là

Câu 13 [38997] - [Loga.vn]

Xét giao thoa của hai sóng mặt nước từ hai nguồn kết hợp cùng pha, bước sóng λ = 10 cm. Biết hiệu khoảng cách tới hai nguồn của một số điểm trên mặt nước, điểm nào dưới đây dao động với biên độ cực đại:

Câu 14 [42246] - [Loga.vn]

Một sóng cơ lan truyền trên mặt nước có tần số f = 20 Hz, tốc độ truyền sóng là 160 cm/s. Hai điểm gần nhau nhất trên một hướng truyền sóng lệch pha nhau π/8 thì cách nhau là

Câu 15 [41424] - [Loga.vn]

Điều nào sau đây là sai khi nói về sóng âm ?

Câu 16 [47179] - [Loga.vn]

Khi có sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi, khoảng cách từ một bụng đến nút gần nó nhất bằng:

Câu 17 [47317] - [Loga.vn]

Độ cao của âm là một đặc tính sinh lí của âm gắn liền với

Câu 18 [42425] - [Loga.vn]

Khi sóng âm truyền từ môi trường không khí vào môi trường nước thì

Câu 19 [44530] - [Loga.vn]

Trên một sợi dây có chiều dài l, hai đầu cố định, đang có sóng dừng. Trên dây có một bụng sóng. Biết vận tốc truyền sóng trên dây là v không đổi. Tần số của sóng là

Câu 20 [47444] - [Loga.vn]

Biết cường độ âm chuẩn là \[{{10}^{-12}}~W/{{m}^{2}}.\] Khi cường độ âm tại một điểm là\[{{10}^{-7}}~W/{{m}^{2}}\] thì mức cường độ âm tại điểm đó là

Câu 21 [38653] - [Loga.vn]

Xét sóng cơ có bước sóng λ , tần số góc của phần tử vật chất khi có sóng truyền qua là ω , tốc độ truyền sóng là v. Ta có:

Câu 22 [41951] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sóng cơ học ?

Câu 23 [39071] - [Loga.vn]

Một người đi bộ xách một xô nước, chu kỳ dao động riêng của nước trong xô là $T_0$ = 0,4 s. Mỗi bước dài 50 cm. Nước trong xô sẽ bị văng mạnh nhất khi người đó đi với tốc độ nào sau đây:

Câu 24 [44269] - [Loga.vn]

Sóng ngang là sóng

Câu 25 [45850] - [Loga.vn]

Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u=5cos(8πt-0,04πx) (u và x tính bằng cm, t tính bằng s). Tại thời điểm t=3 s, ở điểm x=25cm, phần tử sóng có li độ là.

Câu 26 [42292] - [Loga.vn]

Sóng điện từ và sóng cơ học không có chung tính chất

Câu 27 [37987] - [Loga.vn]

Một nguồn sóng tại điểm O trên mặt nước dao động điều hòa với f = 2Hz, khoảng cách giữa 7 ngọn sóng liên tiếp dọc theo một nửa đường thẳng từ O là 60 cm. Tốc độ sóng là

Câu 28 [30507] - [Loga.vn]

Một sóng dừng trên một sợi dây có dạng \[u=2\sin \left( \frac{\pi }{4}x \right)\cos \left( 20\pi t+\frac{\pi }{2} \right)\]cm, trong đó u là li độ tại thời điểm t của một phần tử M trên dây mà vị trí cân bằng của nó cách nút O một khoảng x (x đo bằng cm, t đo bằng giây). Bước sóng của sóng là:

Câu 29 [37764] - [Loga.vn]

Khi nói về siêu âm, phát biểu nào sau đây sai?

Câu 30 [40712] - [Loga.vn]

Mối liên hệ giữa bước sóng λ, vận tốc truyền sóng v, chu kì T và tần số f của một sóng là:

Câu 31 [5199] - [Loga.vn]

Hai nguồn kết hợp A và B dao động theo phương vuông góc với bề mặt chất lỏng với phương trình ${{u}_{A}}={{u}_{B}}=4\cos \left( 40\pi t \right)$ cm, t tính bằng s. Tốc độ truyền sóng là 50 cm/s. Biên độ sóng coi như không đổi. Tại điểm M trên bề mặt chất lỏng với $AM-BM=\frac{10}{3}$ cm, phần tử chất lỏng có tốc độ dao động cực đại bằng:

Câu 32 [38591] - [Loga.vn]

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với bước sóng 4 cm. Quãng đường mà sóng truyền đi được trong 5 chu kì là:

 

Câu 33 [35973] - [Loga.vn]

Một sóng cơ lan truyền trong một môi trường với bước sóng 4 cm. Quãng đường mà sóng truyền đi được trong 5 chu kì là:

Câu 34 [38440] - [Loga.vn]

Một sợi dây đàn hồi dài 60 cm, được rung với tần số 50 Hz, trên dây tạo thành một sóng dừng ổn định với 4 bụng sóng, hai đầu là hai nút sóng. Vận tốc truyền sóng trên dây là:

Câu 35 [38694] - [Loga.vn]

Trong sóng cơ học, sóng dọc

Câu 36 [40814] - [Loga.vn]

Ở mặt nước có hai nguồn sóng dao động theo phương vuông góc với mặt nước, có cùng phương trình u = Acosωt. Trong miền gặp nhau của hai sóng, những điểm mà ở đó các phần tử nước dao động với biên độ cực đại sẽ có hiệu đường đi của sóng từ hai nguồn đến đó bằng:

Câu 37 [38075] - [Loga.vn]

Một sóng cơ học lan truyền trong một môi trường A với vận tốc vA và khi truyền trong môi trường B có vận tốc vB = 2vA. Bước sóng trong môi trường B sẽ 

Câu 38 [37989] - [Loga.vn]

Đáp án nào chưa chuẩn?

Câu 39 [32815] - [Loga.vn]

Độ to của âm thanh được đặc trưng bằng

Câu 40 [47548] - [Loga.vn]

Khi nghe hai ca sĩ hát ở cùng một độ cao, ta vẫn phân biệt được giọng hát của từng người là do  

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook