Chi tiết đề thi

phạm uốc an

phamquocan1507
3 lượt thi
Hóa Học
Trung bình
(0)
10
12 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [54167] - [Loga.vn]

Este no, đơn chức,mạch hở có công thức tổng quát là?

Câu 2 [54246] - [Loga.vn]

Phát biểu nào sau đây là đúng

Câu 3 [19925] - [Loga.vn]

Xà phòng hóa tristearin bằng NaOH, thu được glixerol và chất X. Chất X là:

Câu 4 [54312] - [Loga.vn]

Đun nóng este CH3COOC2H5 với một lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sản phẩm thu được là:

Câu 5 [55576] - [Loga.vn]

Triolein không tác dụng với chất (hoặc dung dịch) nào sau đây?

Câu 6 [52533] - [Loga.vn]

Có bao nhiêu este thuần chức có CTPT C4H6O4 là đồng phân cấu tạo của nhau ?

Câu 7 [55541] - [Loga.vn]

Số đồng phân mạch hở của hợp chất C4H6O2 ?

Câu 8 [52304] - [Loga.vn]

Hỗn hợp X gồm axit axetic và metyl fomat. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 300 ml dung dịch NaOH 0,1M. Giá trị của m

Câu 9 [55539] - [Loga.vn]

Cho ba chất hữu cơ sau đây: HCHO, HCOOCH3, HCOONH4
. Chúng đều có đặc điểm chung là:

Câu 10 [4908] - [Loga.vn]

Đun 6 gam axit axetic với 6.9 gam etanol (H2SO4 đặc xúc tác) đến  khi phán ứng đạt trạng thái cân bằng được m gam este (hiệu suất phàn ứng este hỏa đạt 75%). Giá trị của m là?

Bảng xếp hạng
Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook