Chi tiết đề thi

QƯEYwquihuqew

dothanhcong209217
4 lượt thi
Toán
Trung bình
(0)
3
5 phút
Miễn phí
Tham gia [Hs Loga.vn] - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến để được học tập những kiến thức bổ ích từ Loga
Câu 1 [13495] - [Loga.vn]

Tập nghiệm của bất phương trình ${\left( {\frac{1}{3}} \right)^x} > 9$ là

Câu 2 [11850] - [Loga.vn]

Số nghiệm thực của phương trình ${{2}^{\sqrt{x}}}={{2}^{2-x}}$ là

Câu 3 [58208] - [Loga.vn]

Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình: $(m+1)x^{2}-2(m+1)x+4\geq 0(1)$ có tập nghiệm S = R?

Đánh giá, bình luận
Không có đánh giá nào.
Bình luận Loga
0 bình luận
user-avatar
Bình luận Facebook